Opgaverne i By, kultur og fritid spænder fra overordnede planer og strategier for kommunens udvikling til realiseringen af dem i konkrete nye byområder, byggerier og kultur- og fritidsaktiviteter. Samlet set opgaver, der tilsammen skaber spændende og varierende rammer for det gode hverdagsliv i Egedal for såvel borgere som virksomheder. 

Området består af i alt 88 medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Af disse er 70 placeret decentralt indenfor Idræt og kultur. Centret har mange projekter og samarbejdsflader med de øvrige centre, og det er derfor vigtigt, at centerchefen vil arbejde for og har fokus på, at det tværgående samarbejde fungerer på alle niveauer i såvel eget center som i relation til den øvrige organisation.
 
Opgaverne i centeret omfatter blandt andet:
  • Musikskolen
  • Idrætsområdet
  • Kultur- og fritidslivet
  • Biblioteker
  • Kommune- og byplanlægning
  • Promovering af byudviklingsområder
  • Byggesagsbehandling
  • Landzonesager

Afdelinger i centeret:

  • Byplan og Byggesag
  • Kultur og Fritid

 

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: