Opgaverne i Center for By, Kultur og Borgerservice spænder fra overordnede planer og strategier for kommunens udvikling til realiseringen af dem i konkrete nye byområder, byggerier og kultur- og fritidsaktiviteter, samt borgerservice. Samlet set opgaver, der tilsammen skaber spændende og varierende rammer for det gode hverdagsliv i Egedal for såvel borgere som virksomheder. Centeret er endvidere erhvervslivets éne indgang til kommunen.

Centret består af i alt 110 medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Af disse er 70 placeret decentralt indenfor Idræt og kultur. Centret har mange projekter og samarbejdsflader med de øvrige centre, og det er derfor vigtigt, at centerchefen vil arbejde for og har fokus på, at det tværgående samarbejde fungerer på alle niveauer i såvel eget center som i relation til den øvrige organisation.
 
Opgaverne i centeret omfatter blandt andet:
 • Musikskolen
 • Idrætsområdet
 • Kultur- og fritidslivet
 • Biblioteker
 • Kommune- og byplanlægning
 • Promovering af byudviklingsområder
 • Erhvervsservice
 • Byggesagsbehandling
 • Opkrævning af ejendomsskat
 • Lån til betaling af ejendomsskat
 • Støttet byggeri
 • GIS og grunddata
 • Pas
 • Folkeregister og sygesikring
 • NemID
 • Kørekort

Afdelinger i centeret:

 • Borgerservice
 • Byplan og Byggesag
 • Kultur og Fritid

 

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: