Center for Ejendomme og Intern Service skaber, driver og udvikler i samarbejde med brugerne optimale bygningsrammer for aktiviteter i kommunen, som spænder fra skole og børnepasning til fritidsaktiviteter og ældrepleje. Centeret leverer en daglig service, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til kommunens borgere.

Centeret sørger for sikker ejendomsdrift og vedligehold af kommunens bygninger. I den forbindelse gennemfører centeret bygningssyn og udarbejder vedligeholdelsesplaner samt planlægger og gennemfører renovering og optimering af bygningstekniske installationer samt energioptimering.

Centeret er kommunens bygherre, som står for planlægning og gennemførelse af byggeprojekter (vedligehold, renovering, ombygning, tilbygning, nybyggeri) fra idé til ibrugtagning på kommunens ejendomme, og i forbindelse hermed har centeret ansvar for arealplanlægning og arealdisponering.

Centeret leverer visse ydelser inden for intern service eksempelvis rengøring, måtterens, vinduespolering, rådhusservice og rådhuskantine. Inventar håndteres af fagcentrene.

Centeret huser kommunens ejendomsadministration med varetagelse af forsikring, risikostyring, vagtservice og sikring, samt IKT understøttelse og digitalisering af datagrundlag for kommunens ejendomme.

Centeret varetager derudover kommunens ejendomsjuridiske opgaver, herunder køb og salg, udlejning og forpagtning af kommunens ejendom samt serviceaftaler om ejendomsdrift.

Centerets ansvarsområder:

 • Ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse
 • Risikostyring, vagt og sikring
 • Rådhusbetjente
 • Rådhuskantine
 • Rengøring, måtterens og vinduespolering
 • Bygherrefunktion - vedligehold, renovering, ombygning, tilbygning, nybyggeri
 • IKT understøttelse og digitalisering af ejendomsdata
 • Energioptimering
 • Forsikring (undtagen arbejdsskade som ligger i CAS)
 • Serviceaftaler om ejendomsdrift
 • Køb og salg af ejendomme
 • Udlejning og forpagtning
 • Ejendomsjura
 • Ejendomsadministration

Kontakt

Ejendomme og Intern Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: