Du kan få hjælp, råd og vejledning af Center for Myndighed og Social Service, hvis du har behov for særlig støtte eller har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi foretager udredninger, fx:

 • Børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Voksenfaglige undersøgelser og handleplaner

Vi tager hånd om udsatte børn og unge, fx:

Vi modtager og gennemgår ansøgninger om hjælp og hjælpemidler, fx:

Vi visiterer og godkender ansøgninger om træning og genoptræning, fx:

Vi visiterer og godkender ansøgninger om aktivitetstilbud, botilbud og bosteder, fx:

 • xx (Dagtilbud for udviklingshæmmede) (NB! INDSÆT LINK)
 • xx (Botilbud for psykisk sårbare voksne) (NB! INDSÆT LINK)
 • xx
 • xx
 • Egedal Familiehus (for familier og unge) (NB! INDSÆT LINK)
 • Egedal Ungehybler (for unge) (NB! INDSÆT LINK)

Vi tilbyder fortrolig rådgivning hos vores:

Vi tilbyder mange gratis kurser og workshops for:

 • Børn og unge (NB! INDSÆT LINK)
 • Forældre (NB! INDSÆT LINK)
 • Misbrugere af alkohol eller stoffer (NB! INDSÆT LINK)
 • Pårørende til misbrugere af alkohol eller stoffer (NB! INDSÆT LINK)

 

Sådan kontakter du os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis vi kan hjælpe dig på anden måde.

 • Center for Myndighed og Social Service
  Telefon:
  Mail:
  Åbningstider:

 • Råd og Vejledningsteam
  Telefon:
  Mail:
  Åbningstider:

 • Misbrugsteam
  Telefon:
  Mail:
  Åbningstider:

 • Familiekonsulenter
  Telefon:
  Mail:
  Åbningstider:

 • Bosteder
  Telefon:
  Mail:
  Åbningstider:

 • VisitationsteamTelefon:
  Mail:
  Åbningstider:
 • Evt. andre?

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: