Kerneopgaven retter sig primært mod de ældre, syge og handicappede borgere, der har størst behov for pleje, træning og hjælp til at klare hverdagens nødvendige personlige og praktiske opgaver.

Center for Sundhed og Omsorg arbejder med

 • Træning
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Hjemmesygepleje
 • Plejeboliger
 • Døgnpladser
 • Demensdagcenter 
 • Aktivitetscenter
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Forebyggende sundhedstilbud
 • Madservice
 • Uddannelse
   

Centeret består af 

 • Administration
 • Pleje
 • Forebyggelse og Sundhed
 • Madservice

Herudover stabsfunktioner:

 • Konsulenter
 • Uddannelseskoordinatorer
 • IT-koordinatorer

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Del: