Blandt andet sørger centeret for grundvandsbeskyttelse og håndterer jordforureninger. Ligeledes her administreres naturbeskyttelsesloven, naturgenopretning i fredede områder og bjørneklobekæmpelse.

Vi tager os af spildevand i det åbne land, administration af vandløbsloven herunder vandløbsvedligeholdelse. Vi fører tilsyn med søer og udvikler vand- og naturplaner.

Vi sørger for praktisk trafiksikkerhed, som vejbelysning, asfalt, afmærkning og kollektiv trafik.

Herudover varetages husholdningsaffald, farlig affald, erhvervsaffald og indsamlingsordninger.

Vi sørger for vedligeholdelse, drift og anlæg af grønne områder, herunder områder ved offentlige bygninger og institutioner, vedligeholdelse af veje, stier og pladser, samt vintervedligeholdelse

Klima, natur og miljø består af afdelingerne:

  • Materielgård
  • Natur og Affald
  • Trafik og Miljø

Postadresse

Klima, natur og miljø
Egedal Kommune
Egedal Rådhus og Sundhedscenter
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider - Egedal Rådhus
Personlig betjening og telefontider

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12