Kerneopgaven retter sig primært mod de ældre, syge og handicappede borgere, der har størst behov for pleje, træning og hjælp til at klare hverdagens behov personlige og praktiske opgaver.

Sundhed og omsorg arbejder med

 • Træning
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Hjemmesygepleje
 • Plejeboliger
 • Døgnpladser
 • Demensdagcenter 
 • Aktivitetscenter
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Forebyggende sundhedstilbud
 • Madservice
 • Uddannelse 

Vi modtager og gennemgår ansøgninger om hjælp og hjælpemidler , fx:

Vi visiterer og godkender ansøgninger om træning og genoptræning, fx:

Sundhed og omsorg består af 

 • Administration
 • Forebyggelse og Sundhed
 • Madservice
 • Pleje
 • Visitation, Den Sundhedsfaglige Myndighed

Herudover stabsfunktioner:

 • IT-koordinatorer
 • Konsulenter
 • Uddannelses-koordinatorer

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

 

Del: