Kommunalbestyrelsen fastsætter sagsbehandlingstider ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. På nær enkelte områder med direkte lovkrav, er der ikke givet anvisninger på, hvor lange fristerne må være.

Sagsbehandlingstider

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder, hvor en borger har bedt om hjælp.

Fristen gælder fra den dag, hvor dit brev eller mail modtages af kommunen. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Generelle sagsbehandlingstider for Egedal Kommune

Ansøgning om Lovgrundlag Frist
Aktindsigt

Offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16

Snarest og inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt (lovkrav)

Indsigtsret Persondataloven § 31 4 uger (lovkrav)
Kvitteringsbreve, herunder vejledning om
rettigheder efter persondataloven
God forvaltningsskik,
Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, Persondataloven § 28 og 28
10 dage (lovkrav,
for så vidt angår
persondataloven)

 

Sagsbehandlingstider på specifikke områder

På en række lovgivningsområder findes særlige sagsbehandlingstider. Som udgangspunkt kan du dog forvente, at kan du ikke finde informationer om specifik sagsbehandlingstid på dit spørgsmål eller henvendelse, så er de generelle sagsbehandlingstider gældende.

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på retsinformation.dk.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000