I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens serviceområder.

Fristen gælder fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar – det vil sige sagsbehandlingstiden – forudsætter, at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Det er således en forudsætning for at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid, at oplysningen af sagen forløber planmæssigt.

 

Generelle emner

Ansøgning om

Frist

Tid til samtale

Efter aftale ved henvendelse så hurtigt som muligt.

Kvittering for modtagelse af underretning

6 dage (lovbestemt)

 

 

Børn og unge med behov for særlig støtte, herunder børn og unge med handicap

Ansøgning om

Lovgrundlag

Frist

Social- og behandlingsmæssig friplads

Dagtilbudsloven § 43 jf. Serviceloven § 63

9 uger

Social- og behandlingsmæssig friplads (opfølgning)

Dagtilbudsloven § 43 og § 63

6 uger

Konsulentbistand

Serviceloven § 11. stk. 3

8 uger

Fritidstilbud

Serviceloven § 36

9 uger

Fritidstilbud (opfølgning)

Serviceloven § 36

6 uger

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Serviceloven § 41

9 uger

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (opfølgning)

Serviceloven § 41

6 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

Serviceloven § 42

9 uger

Tabt arbejdsfortjeneste (opfølgning)

Serviceloven § 42

6 uger

Særlig supplerende ydelse til personer. der modtager tabt arbejdsfortjeneste

Serviceloven § 43

9 uger

Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt vedligeholdelsestræning

Serviceloven § 44

9 uger

Personlig og praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt vedligeholdelsestræning (opfølgning)

Serviceloven § 44

6 uger

Ledsagelse

Serviceloven § 45

9 uger

Ledsagelse (opfølgning)

Serviceloven § 45

6 uger

Undersøgelser af om et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Serviceloven § 50

17 uger (4 måneder)

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Familiebehandling

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Døgnophold for både forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 4

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Aflastningsordning

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Kontaktperson

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Anbringelse uden for hjemmet

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Formidling af praktikophold

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 8

25 uger (inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse)

Økonomisk støtte til kost- og efterskole

Serviceloven § 52a, stk. 1,2

8 uger

Støtteperson

Serviceloven § 54, stk. 1

8 uger

Efterværn

Serviceloven § 76

8 uger

Lovgrundlag

Du kan finde mere om lovgivningsgrundlaget for samtlige love, som sagsbehandlingstiderne henviser til, på https://www.retsinformation.dk/

Social og handicap

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12