Sagsbehandlingstiden er den tid der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens beskæftigelses- og ydelsesområde.

Fristen gælder fristen fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § Antal arbejdsdage
Afgørelse om mentorstøtte Kapitel 9b 30 dage 
Afgørelse om tilbud om vejledning og opkvalificering § 32 14 dage 
Afgørelse om uddannelsesløft § 33a 14 dage
Afgørelse om virksomhedspraktik  §42 14 dage 
Afgørelse om selvfunden virksomhedspraktik  § 42a 14 dage 
Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktik § 44 14 dage 
Afgørelse om ansættelse med løntilskud § 51 14 dage 
Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist § 51 60 dage
Afgørelse om ressourceforløb efter indstillingen fra rehabiliteringsteamet § 68a 14 dage
Afgørelse om jobafklaringsforløb efter indstillingen fra rehabiliteringsteamet § 68 d 14 dage
Afgørelse om fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteam § 69 30 dage
Afgørelse om kriterierne for fastholdelsesfleksjob er opfyldt § 70b 30 dage
Afgørelse om støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende efter indstilling fra rehabiliteringsteam § 70g 30 dage
Afgørelse om tilbud hos anden aktør (ledighedsydelsesmodtagere) § 73c 30 dage 
Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser og arbejdspladsindretninger for personer i fleksjob § 74 14 dage 
Afgørelser om hjælp til selvforsørgende § 75a Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper
Afgørelse om tilbud til unge under 18 år § 75b Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper
Afgørelse vedr. tilbud til borgere  på arbejdsmarkedsydelse Kapitel 13d Samme frist som ved samme tilbud til andre målgrupper
Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads (ved kapitel 10-12 tilbud) § 76 14 dage 
Afgørelse om personlig assistance som hjælpemiddel § 76, stk. 4  90 dage
Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (udover 24 km) § 82  14 dage 
Afgørelse om ret til befordringsgodtgørelse (anslåede udgifter) § 83 14 dage 
Afgørelse om jobrotation  § 97 14 dage 
Afgørelse om udbetaling af jobrotationsydelse § 98a og § 98b 30 dage
Afgørelse udbetaling af voksenlærling tilskud § 98g 30 dage
Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud § 99 14 dage 
Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads, når borgeren er i ordinær beskæftigelse § 100 90 dage
Afgørelse om opkvalificering ved afskedigelse § 102 30 dage

 

Lov om aktiv socialpolitik  § Antal arbejdsdage
Afgørelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse §§ 22-26 jf. §§ 11-15 3
Afgørelse om kontanthjælp til personer der ikke har optjent ret til folkepension § 27 3
Afgørelse om  revalidering efter indstilling fra rehabiliteringsteam § 46 90 dage
Afgørelse om ressourceforløbsydelse §§ 68-69i samt 69j-69u 3
Afgørelse om ledighedsydelse §§74-77b 3
Afgørelse om dansktillæg  § 22 10
Revalideringsydelse  § 51 3

 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.  § Antal arbejdsdage
Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv.  § 4 90 dage 
Afgørelse om udbetaling af personlig assistance § 11

30 dage

 

Lov om integration af udlændinge i Danmark  § Antal arbejdsdage
Afgørelse om tilbud om korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, ordinære uddannelsesforløb og særlige opkvalificerende forløb § 23a 30 dage
Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik § 23b 30 dage 
Afgørelse om ansættelse med løntilskud  § 23c 30 dage 
Afgørelse om tilbud om mentorstøtte § 23d 30 dage
Afgørelse om hjælp til deltagelse i særlige forløb, transport, værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmaterialer og egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole § 23f 14 dage

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § Antal arbejdsdage
Afgørelse om fritagelse for rådighed  § 42, stk. 2 14 dage

 

 

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12