Et bredt politisk flertal indgik i december 2018 principaftale om en ny hovedlov, der skal skabe bedre rammer for mere helhedsorienterede indsatser for borgere med komplekse problemer. Aftaleparterne er enige om, at en ny hovedlov skal skabe rammen for, at man som borger med komplekse udfordringer tilbydes én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

1Plan

Enheden 1Plan støtter borgeren i forhold til både social- og arbejdsmarkedsområdet, og skal sikre udredning, udarbejdelse af netop én plan og iværksættelse af indsatser på tværs af områderne.

Teamet arbejder ud fra 4 hjørneflag:

  • Én hovedansvarlig
  • Én udredning og én plan
  • Borgerne er aktive medskabere
  • Borgerne hjælpes til at blive en del af arbejdsmarkedet

Hvor man tidligere havde kontakt til to rådgivere, har man i dag kun kontakt til én rådgiver. Og hvor der før blev skabt flere planer for borgeren, laver teamet nu kun én plan for borgeren på tværs af det sociale område og arbejdsmarkedsområdet – og forhåbentlig med tiden endnu mere på tværs, så planen også er udarbejdet i samarbejde med sundhedsområdet og eksterne samarbejdspartnere som hospitaler, distriktspsykiatrien eller andre. 

Tættere tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsindsatser og sociale indsatser går hånd i hånd. Alle indsatser er koordineret og har til formål at kunne opnå det endelige mål - et mål som tager udgangspunkt i borgerens håb og ønsker for fremtiden. Dette i form af hel eller delvis selvforsørgelse eller et antal timer tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet. 

 

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.

Del: