Whistleblowerordningen i Egedal Kommune skal styrke åbenheden og gennemsigtigheden i organisationen ved at være med til at forebygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder. Ordningen yder beskyttelse af whistleblowere og skal ses som et supplement til den tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvor problemstillinger hovedsageligt håndteres.

Whistleblowerordningen kan kun anvendes af personer, der er ansat i Egedal Kommune. Ordningen er forankret i kommunens HR-afdeling. Konkret administreres ordningen af HR-chefen og den centrale arbejdsmiljøfunktion, og ordningen refererer direkte til byrådet.

Personer, der ikke er ansat i kommunen, kan i stedet benytte sig af Datatilsynets uafhængige og selvstændige eksterne whistleblowerordning. Læs mere om Datatilsynets ordning her.

Find loven her: Lov nr. 1436 af 29/06/2021 om beskyttelse af whistleblowere

 

Dec. 2021 – dec. 2022

Antal indberetninger i alt

0

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

0

Antal indberetninger, der er afvist eller afsluttet

0

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

0

Kontakt

HR

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: hr@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12