Nyhed

Samme serviceniveau i 2018

Efter en måneds forhandlinger er det lykkedes samtlige partier i Byrådet at indgå en budgetaftale for 2018, der sikrer et uændret serviceniveau. Særligt børnene bliver tilgodeset med penge til forebyggelse i skolerne, lokale dagbehandlingstilbud og flere pædagoger i daginstitutionerne. Den økonomiske balance er til gengæld under pres.

Der var lagt op til vanskelige forhandlinger, da politikerne i Egedal, den 1. september, indledte forhandlingerne om næste års budget. Udgangspunktet var, at der manglede 64 millioner kroner til at sikre et tilstrækkeligt stort driftsoverskud og et budget i balance. 

Og forhandlingerne blev da også både svære og temmelig langvarige.

Nu er samtlige partier i Byrådet blevet enige om en budgetaftale, der sikrer et uændret serviceniveau. Prisen er, at den økonomiske balance i forslaget til Budget 2018-21 fortsat er under betydeligt pres, fordi budgetaftalen ikke lever op til Byrådets økonomiske politik, hvor kravet er et væsentligt større overskud på driftsbalancen, der kan finansiere afdrag og fremtidige investeringer. I de efterfølgende budgetår er der imidlertid udsigt til en bedre økonomisk balance, der kommer tæt på Byrådets mål om et driftsoverskud på mindst 175 millioner kroner.

Børnene bliver særligt tilgodeset

Trods den svære balance er det lykkedes partierne at blive enige om en række udvidelser, der flere steder er finansieret ved at gøre 'det nye' mere effektivt. 

- Budgetaftalen betyder, at især børnene bliver tilgodeset, især dem der har det svært i folkeskolen. Det gør vi eksempelvis med særlige lokale dagbehandlingstilbud og forebyggelsesindsatser til børn med autisme. Vi sætter også 5,6 millioner af i 2018 og 7,5 millioner de efterfølgende år til flere pædagoger i daginstitutionerne, og så tilfører vi tilstrækkeligt med midler til, at vi kan få en ny børnehave i Smørum, der kan stå klar i 2020, siger Karsten Søndergaard.

Budgetaftalen betyder også, at den forebyggende indsats på det specialiserede område og sundhedsområdet styrkes. Også Egedal Kommunes erhvervsservice bliver stærkere.

Vanskelig økonomisk balance

Egedal Kommunes økonomi er fortsat presset af at udgifterne er for høje i forhold til indtægterne. Det er især demografien på ældreområdet, kompleksiteten på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, der får udgifterne til at stige. Dertil kommer for høje anlægsudgifter, primært til byudvikling.

Alt i alt medfører budgetaftalen, at der for at finansiere udgifterne bliver tæret lidt for meget på kassebeholdningen for at kunne investere i den fremtidige byudvikling, der på sigt kan skabe flere skatteindtægter.

- Jeg er godt tilfreds med, at alle partier i Byrådet er med i denne budgetaftale, der har været vanskelig at lande, fordi vi gerne vil sikre en god service og forbedre den økonomiske balance. Vi er lykkedes med en aftale, hvor serviceniveauet er uændret. Det er godt. Til gengæld er den økonomiske balance ikke optimal, hvilket bliver en stor opgave for det kommende byråd at løse, siger Karsten Søndergaard. 

Budgetaftalen er baseret på de effektiviseringer og besparelser, der blev besluttet i Budget 2017-20. Det betyder blandt andet årlige effektiviseringer for 7,2 millioner kroner i Administrationen fra 2018 og 12,3 millioner kroner i Folkeskolen fra 2019. Derudover skal og biblioteks- og kulturområdet effektiviseres for 525.000 kroner i 2018 og med en million kroner fra 2019.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressekonsulent
Christian Frederik Mortensen
E-mail: Christian.Mortensen@egekom.dk

Tlf: 7259 6442

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk
Tlf: 2016 6977