Nyhed

Klimatilpasning skal få styr på regnvandet

En meter på en time. Så meget kan vandet stige i Stenløse Å, når det regner kraftigt. Åen går over sine bredder og giver oversvømmelser på private grunde langs åen og i Egedal Centret. Et ambitiøst klimaprojekt skal få styr på vandet.

En fremtid med mere regn

I de senere år har vi oplevet vådere vejr. Kraftig regn og skybrud rammer os oftere, og alt tyder på, at udviklingen mod mere ekstremt vejr vil fortsætte. 

Novafos og Egedal kommune er gået sammen om at klimatilpasse Stenløse by. Projektet vil reducere risikoen for oversvømmelser ved at styre store dele af regnvandet væk fra byen. 

Ved den nye Egedal By, etableres et naturligt udseende regnvandsbassin, som skal opsamle og forsinke regnvandet fra de mange kommende boliger. Fra regnvandsbassinet skal regnvandet ledes ad et helt nyt vandløb med naturligt fald til Spangebæk. Herfra skal vandet løbe videre under Frederikssundsvej og sydpå i Helledemosevandløbet og ud i Værebro Å. Omlægningen af vandløbet gør det muligt at 'lukke' Stenløse Å af ved det nye bassin og omdanne åen til en såkaldt regnvandsledning, som bedre kan håndtere regnvandet i byen. 

'Store dele af afløbssystemet er anlagt årtier tilbage i tiden og er ikke dimensioneret til at klare de store regnskyl, vi oplever i dag. Det er en vigtig opgave for Novafos, at vi sikrer vores forbrugere mod generne fra de stigende regnvandsmængder og samtidig gør det på den økonomisk mest fordelagtige måde, da klimatilpasningsinitiativer som dette finansieres over den årlige betaling for spildevandet', siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos.

Politisk opbakning til et projekt med positive sidegevinster

Projektet er ambitiøst, og der er en lang planlægningsfase, hvor en masse forundersøgelser skal gennemføres. Blandt andet skal projektet godkendes af Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen, og der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune godkendte i juni 2016 projektoplægget. 

'Klimatilpasningen løser problemerne med oversvømmelser langs Stenløse Å, som mange borgere er plaget af. Samtidig tilfører projektet nogle sidegevinster til Egedal Kommune i form at nye rekreative naturområder, der hvor vi anlægger regnvandsbassiner og en sund ny Stenløse Å', siger Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Hvad sker der nu?

En række forundersøgelser er i gang, og der er endnu et stykke vej til første spadestik. Netop nu er et hold landinspektører i gang med at opmåle vandløb og registrere eksisterende dræn og brønde - både i og uden for Stenløse by. 

Novafos og Egedal Kommune har holdt møder med en række interesseorganisationer, og i løbet af de kommende måneder skal Novafos og Egedal Kommune mødes med de lodsejere, som bor langs det kommende nye åforløb, for at tale om projektet. 

Forude venter også Miljøkonsekvensvurderingen, som er en væsentlig milepæl og et afsæt for, at borgerne i Egedal Kommune kan få indflydelse på projektet.

Alle borgere, der bliver berørt af projektet, vil få direkte besked, så de i god tid er informeret om, hvad projektet vil betyde for dem. 

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90