Nyhed

Takstændring på dit affald

Fra årsskiftet skal du betale lidt mere for at få hentet dit affald. For pengene får vi grønne løsninger og ambitioner på affaldsområdet. En vigtig brik i den store grønne omlægning.

Taksterne for affaldshåndtering skal stå mål med kommunens faktiske udgifter. Derfor stiger priserne, som varslet i 2018, fra årsskiftet mellem 177 og 204 kr. pr. år afhængigt af hvilke typer affaldsbeholdere husstanden bruger.

Taksterne for affaldshåndtering i Egedal er forsat i den lave ende, når vi sammenligner os med vores nabokommuner.

Fik pengene tilbage 

Stigningen skyldes blandt andet udgifter til indkøb af nye 4i1beholdere og kuber samt til driften af vores tre genbrugsstationer. Implementeringen af 4i1beholderen til emballageaffaldet er gået over al forventning, og over 9.100 husstande har nu beholderen, hvor prognosen sagde 7.000.

Taksterne har i årevis været sat lavt. Det skyldtes, at Egedal havde fået oparbejdet et overskud på affaldshåndtering. Og da indtægter og udgifter skal balancere, har borgerne fået pengene tilbage igen via lave takster på afhentning af affald og andre services. Prisstigningen i 2019, og som fortsættes i 2020, skal føre prisen op på et punkt, hvor udgifter og indtægter går lige op. 

Grøn ambition

Egedals ambitiøse og tidlige indsats har betydet, at Egedal Kommune har den højeste genanvendelsesprocent i hovedstadsregionen (55,1%).

- Vi kan godt være stolte af vores affaldsløsninger. Vi har allerede nu indfriet de nationale mål på affaldsområdet der skal gælde i 2022. Det har også betydning for prisen: Vi er nået langt på kort tid. Og nu skal priserne også følge med. Vi har varslet realistiske prisstigninger, og selvom det aldrig er sjovt at skulle kræve mere, så ligger vi fortsat på niveau med omegnskommunerne, siger udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth.

Og Egedals grønne ambitioner fortsætter. I Affaldsplanen 2019-2030 er de kommende mål beskrevet. Et af målene er, at Egedal vil nedsætte den samlede andel af husholdningsaffald til forbrænding med 6 procentpoint i 2024 (fra 23 % i 2017 til 17 % i 2024). Det kan vi blandt andet opnå ved at få bioaffaldet ud af restaffaldet, så det i stedet kan genanvendes, og vi skal øge renheden af det indsamlede bioaffald.  Separat indsamling af madaffald sikrer, at affaldet kan udnyttes til produktion af biogas og kompost. 1 ton madaffald bliver til 90 m3 samt kompost indeholdende kvælstof, fosfor og kalium. Fremtidens planer på affaldsområdet kan du læse mere om her: 

Affaldsplan

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12