Nyhed

Bioaffald ændrer navn til Madaffald

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Navneændringen skal hjælpe til bedre forståelse af, hvad der skal i skraldespanden, samt hjælpe på ensretning af sortering på tværs af kommunerne.

Bio Til Mad EK
Bioaffald bliver til Madaffald - piktogrammer

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Ændringen blev besluttet på Udvalgsmødet for Teknik- og Miljø d. 4. december 2019.

Der er stort fokus på at ensrette sortering på tværs af kommunerne i Danmark, så det bliver lettere for borgerne at sortere rigtigt. Egedal Kommune er en del af affaldsselskabet Vestforbrænding I/S, hvor størstedelen af kommunerne allerede kalder det Madaffald. Det betyder, at navnet på affaldsfraktionen hedder Madaffald, når borgerne i Egedal besøger nabokommunerne, og dette kan forvirre ift. sortering, selvom det er præcis de samme ting, der skal i skraldespandene.

Navneændringen er også led i Egedal Kommunes fokus på at højne kvaliteten i sorteringen af denne affaldsfraktion, hvor Madaffald er mere sigende ift. hvad der må komme i fraktionen, når man sorterer. Det er netop primært madaffald, som må komme ned i denne beholder, hvor det med navnet "Bioaffald" kan være misledende i forhold til, at man kan tro, at man må putte eksempelvis haveaffald i beholderen. Haveaffald må ikke komme i affaldsbeholderen til Madaffald (tidligere Bioaffald), og skal i stedet afleveres på genbrugsstationen eller bestilles til afhentning.

Læs mere om hvad der må- og ikke må komme i Madaffaldsfraktionen samt på billedet nedenfor eller gå ind på http://www.egedalsorterer.dk/privat/affaldssorteringsguide/bioaffald, hvor du også kan læse om hvilke poser, der skal bruges til Madaffald.

Navneskiftet fra Bioaffald til Madaffald vil ske løbende på hjemmesiden og i kommunikationsmaterialer om affald. Navnet på plastbeholdere og andet affaldsmateriel skiftes løbende i forbindelse med udskiftning af materiellet.

Egedal Kommune overgår også til de nye, nationale affaldspiktogrammer, som ligeledes skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere affald. 89 ud af 98 kommuner er allerede gået i gang med at bruge de nye piktogrammer. Læs mere om de fælles piktogrammer her.

 

Madsortering Plakat
Madaffald - jatak/nejtak

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12