Nyhed

Medlemmer valgt til Vandråd 2019/2020

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet i Vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, samt Vandråd for Hovedopland 2.3 Øresund. Begge vandråd er nu nedsat.

Damvad Å Nedstrøms Toppevad Bro 2016
Damvad Å

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord. Det betyder, at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Henvendelser vedrørende vandrådets arbejde kan ske til vandraad@egekom.dk

Retningslinjer for vandråd

Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere. Fordelingen af pladser er sket efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019; Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport. Læs bekendtgørelse om vandråd her.

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Egedal Kommune er sekretariat for vandrådet 2.2. Medlemmerne af dette vandråd kan ses nedenfor.

Forening

Medlemmer

Birdlife/Dof Pelle Andesen-Harild
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom
Danmarks sportsfiskerforbund Rune Hylby
Dansk Vand- og Spildevandsforening Claus Vangsgård
Danske skovforening Søren Boas
Egedal Fiskeklub Jon Christian Svendsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord Kim Lund Jørgensen
Friluftrådet Peter Engholm
Gribskov Vandløbslaug Michael Ingels Andreasen
Holbæk Ålav Ole Olsen
Landbrug & Fødevarer Per Thomasen
Roskilde Vandløbslaug Niels Bundgaard
Tuse å ørredssammenslutning (TØS) Lars Juel Hansen
Vandløbslaug for Værebro Å Søren Traberg Vestergaard
Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å Erik Gert Christoffersen Jensen
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening Kaj LarsenGribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Henvendelser vedr. vandrådets arbejde kan ske til Bjørn Aaris-Sørensen på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Gribskov Kommune er sekretariat for vandrådet 2.3. Organisationerne har meldt medlemmer af dette vandråd til Gribskov Kommune.

Fredensborg Vandløbslav
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Esrum Ålaug
Danske Vandløb
Danmarks Sportsfiskerforbund
Nordsjællands Landboforening
Gribskov Vandløbslaug
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Landbrug & Fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Naturparkens Venner

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000