Nyhed

Jobcenter hjælper flygtningekvinder

Med et særligt forløb, kaldet Egedalmodellen, er det lykkedes at få den sværeste målgruppe i arbejde: 17 ud af 32 flygtningekvinder er kommet i arbejde efter Egedalmodellen.

Ambitionerne var høje da Egedal Kommune gik med i det såkaldte branchepakkeprojekt i samarbejde med Foreningen Nydansker: Egedal valgte den sværeste målgruppe; nyankomne flygtningekvinder skulle hjælpes i arbejde:

- Vi er stolte af vores resultater og stolte af den forskel vores projekt har gjort for kvinderne. At komme i arbejde betyder mere end blot at blive selvforsørgende. Vi kan se, at det giver kvinderne en stor stolthed, og det har en positiv effekt for hele familien fortæller Sanja Saric, der er afdelingsleder i Egedal Kommunes Center for Arbejdsmarked og Ydelse.

Hvor er jobbene?

Egedalmodellen er et paradigmeskifte i tilgangen til job. Man har ikke fokuseret på kvindernes egne ønsker. Her handler det om at få det første job, der måske ikke er ønskejobbet men er et skridt vejen:

- Egedalmodellen bygger på erhvervsanalyse fra LG Insight, der har vist hvilke jobs, der rent faktisk er mulige at få nu og her og det er indenfor områderne køkken, detailhandel og rengøring. De jobs har vi fokuseret på i forløb, hvor vi har kombineret flere praktikforløb med undervisning indenfor sprog og eksempelvis undervisning i dansk arbejdskultur, fortæller Flemming Riis, virksomhedskonsulent , der har haft sine fingre godt ned i projektet.

Hvis første dag går godt…

Bag successen ligger hårdt arbejde. De mange virksomheder til praktikforløbene skal findes og klædes godt på. Samtidig arbejder Jobcentrets personale på at gøre starten til en succes:

- Det er vigtigt at første dag bliver en succes - for så er chancen for, at dag nummer 2 også går godt, blevet større. Vores mentor har hjulpet kvinderne med at finde den rigtige bus, sørge for at der er styr på børnepasningen og at man har det rette arbejdstøj. Sådan nogle ting kan være barrierer, når man ikke kender til det danske arbejdsmarked. En stor del af vores arbejde er at få kvinderne til at tro på, at det kan lade sig gøre, fortæller Flemming.

Og det kan det med Egedalmodellen:

- Der er blevet prøvet mange forskellige tiltag for at få flygtningekvinder i arbejde gennem tiden. Det her virker. Og det er så vigtigt at kvinderne får den selvtillid en jobsucces giver og at de får den tidligt. Der går megen vigtig tid, hvis vi først skal vente på, at kvinderne lærer dansk, før vi kan hjælpe dem videre. Her gør vi det sideordnet, så kvinderne lærer dansk imens, fortæller Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget. 

Torben Møller-Hansen er direktør i Foreningen Nydansker og bekræfter successen:

- Det som Egedal Kommune her har gjort virker. En vigtig ingrediens i succesen er de målrettede virksomhedsforløb inden for udvalgte brancher. En anden vigtig brik er virksomhedernes motivation: De virksomheder der har sværest ved at skaffe arbejdskraft er også dem, der er mest motiverede til disse forløb. Egedal Kommune satsede på de sværeste og landede en succes, fortæller Torben.

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12