Nyhed

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 starter den første offentlige høring som en del af miljøvurderingen af projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’.

Egedal Kommune og Novafos er sammen værter for et borgermøde, der skal klæde borgerne på til at komme med idéer og forslag til, hvad Novafos skal undersøge i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensrapporten - som tidligere blev benævnt en VVM-redegørelse - danner grundlag for den endelige beslutning om projektet. Det er Byrådet i Egedal Kommune, som træffer beslutning om projektet kan tillades.

Færre oversvømmelser trods vådere vejr

I de senere år har vi oplevet vådere vejr. Kraftigere regn og skybrud rammer os oftere, og alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte.

Når det regner i Stenløse, løber vandet fra veje, indkørsler og tage ud i Stenløse Å. Stenløse Å kan ikke håndtere de stigende regnmængder, og risikoen for oversvømmelser stiger i takt med, at byen bliver udbygget.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningen af Stenløse By er en del af Egedal Kommunes overordnede klimatilpasningsplan. Novafos udfører projektet, i et samarbejde med Egedal Kommune. Projektet vil reducere risikoen for oversvømmelser ved at styre store dele af regnvandet væk fra byen. Planen er at flytte Stenløse Å øst for Stenløse by og gennem byen anlægge en regnvandsledning, som bedre kan håndtere regnvandet i byen.

"Klimaet er under forandring. Vi ved, at vi fremover vil opleve voldsomme regnskyl hyppigere, og at intensiteten vil stige. Det er vigtigt, at vi som vand- og spildevandsselskab arbejder med klimatilpasning og tænker i nye baner, når vi skal lede regnvandet væk", siger Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos. 

Borgernes ideer er vigtige

Klimatilpasningen af Stenløse by er stadig i sin opstart. Aktuelt skal Novafos i gang med at undersøge, hvordan projektet påvirker miljøet. Til det formål har Egedal Kommune udarbejdet et udkast til, hvilke miljøpåvirkninger og alternativer til projektet, der skal med i undersøgelsen.

"Projektet i Stenløse strækker sig over flere år. Som borger har man lige netop nu mulighed for at få indflydelse. Så derfor vil jeg gerne opfordre alle interesserede til at komme til borgermødet, så vi på baggrund af gode input på mødet kan få udarbejdet en grundig vurdering af projektets konsekvenser for miljøet", siger Ib Sørensen, formand for Planudvalget i Egedal Kommune. 

Også Bo Vesth, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget, opfordrer til at man benytter muligheden for dialog på borgermødet: "Projektet er en vigtig del af kommunens klimatilpasningsplan, og vi skal nu have gennemført en grundig miljøkonsekvensvurdering. Det er vigtigt for os, at løsningen både tilgodeser behovet for klimasikring og samtidig ikke medfører uønskede miljøpåvirkninger".

Borgermødet og høringsperioden bliver annonceret på kommunens hjemmeside og sociale medier. Alle med interesse i projektet har mulighed for at deltage i borgermødet og komme med input til afgrænsningen af miljøundersøgelsen. Borgere, der har en ejendom i projektområdet, har fået en personlig invitation. Tilmelding sker via Egedal Kommunes hjemmeside.

Der er langt til første spadestik

Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune godkendte projektoplægget i juni 2016. Projektet er ambitiøst, og der er en lang planlægningsfase, hvor en masse forundersøgelser skal gennemføres, før parterne ved, om projektet kan realiseres.

Udover miljøvurderingen, som varer frem til slutningen af 2020 skal projektet godkendes af Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen.

Fakta

  • Der er borgermøde den 11. marts 2019, kl. 19-21.30 på Egedal Rådhus. Hør om projektet og miljøvurderingen. Tilmelding er nødvendig.
  • Den offentlige høring varer fra 11. til 25. marts 2019. Send forslag til afgrænsning af miljøvurderingen til planafdelingen@egekom.dk eller Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att. Byplan og Byggesag.
  • Følg med i projektet på egedalkommune.dk/klimatilpasning

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90