Nyhed

Stor interesse for klimatilpasningen i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 lagde Egedal Rådhus lokaler til et velbesøgt borgermøde om projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Omkring 120 engagerede borgere fra Egedal Kommune fik i direkte dialog med fagfolk mulighed for at høre mere om tankerne bag projektet.

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse den 11. marts 2019
Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse den 11. marts 2019

Alle de mange gode input fra borgerne bliver nu taget med, når miljøvurderingen (VVM-undersøgelsen) går i gang. Først når miljøvurderingen er udarbejdet og godkendt af byrådet, går projektet i gang.

Vi er fælles om at finde den bedste løsning

Baggrunden for borgermødet er, at Egedal Kommune og vand- og spildevandsselskabet Novafos har sat gang i et projekt, der skal mindske risikoen for oversvømmelser langs Stenløse Å i Stenløse by.

"Vandet fra tage og veje i Stenløse by løber i dag direkte ud i Stenløse Å uden forsinkelse. Det er ikke godt for vandmiljøet i åen, og det øger risikoen for oversvømmelser. Den udfordring skal vi løse sammen med Egedal Kommune, som har givet Stenløse by højeste prioritet, når det gælder klimatilpasning," siger administrerende direktør i Novafos, Carsten Nystrup.

Kom med høringssvar frem til 25. marts 2019

Novafos skal nu i gang med at undersøge, hvordan de forskellige løsningsmuligheder påvirker miljøet. Borgermødet var en del af den første høringsperiode og en vigtig mulighed for borgerne for at høre om de forskellige løsningsforslag, og om afgrænsningen af miljøvurderingen.

De mange fremmødte borgere kunne fordybe sig i projektet på fire stande. Her blev stillet kyndige, kritiske og afklarende spørgsmål om projektet og miljøvurderingen.
"Vi er glade for, at så mange borgere benyttede lejligheden til at blive klogere på de problemstillinger, der kan være i forbindelse med klimatilpasningsprojektet", sige Bo Vesth, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune. "Vores medarbejdere har taget alle de gode spørgsmål og forslag til alternative løsningsmuligheder med hjem, og de indgår nu i arbejdet med miljøvurderingen".

Den offentlige høring varer fra 11. til 25. marts 2019. Her kan borgerne sende forslag til afgrænsning af miljøvurderingen til planafdelingen@egekom.dk eller Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att. Byplan og Byggesag.

Ib Sørensen, formand for Planudvalget, sluttede mødet med at opfordre til, at man indsender sine høringssvar til kommunen. "Det er vigtigt for Byrådet, at vi finder den bedste løsning - selvfølgelig også indenfor en økonomisk realistisk ramme. Her er alle gode input velkomne".

Her kan du følge med i projektet

Følg med i projektet og miljøvurderingen på www.egedal.dk/klimatilpasning

For yderligere oplysninger kontakt:

Egedal Kommune
Centerchef Ingela Karlsson
Telefon: 7259 7300
E-mail: Ingela.karlsson@egekom.dk

Novafos
Adm. direktør Carsten Nystrup
Telefon: 44 20 80 00
E-mail: cny@novafos.dk

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12