Nyhed

Egedalborgerne er trygge ved at komme hjem fra hospitalet

Egedal Kommune ligger i top10, når det handler om ældre borgeres tilfredshed i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, afslører en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Langt over landsgennemsnittet ligger vi, når det handler om trygheden ved at vide hvem man kan ringe til med spørgsmål om hjælp efter udskrivelsen.

Udskrivelseskoordinator -Tine Glæsner og Charlotte Hjelm


Sammenlignet med landets øvrige kommuner ligger Egedal Kommune i top 10, når det handler om tilfredshed i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, viser en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

En gennemkoordineret succes

"Vi gør et stort koordineringsarbejde, der sikrer at borgerne får den fornødne hjælp, så de kan føle sig trygge i overgangen fra hospitalet og "hjem" til kommunen. Så det er dejligt at få at vide, at vi ligger i toppen når man nu går ud og spørger borgerne. Det siger jo noget om, at det arbejde vi er i gang med giver mening," siger Udskrivningskoordinator Charlotte Hjelm fra Visitationsteamet​. "Vi har jo en super god ambulant genoptræning i Egedal Sundhedscenter, og ikke mindst en super dygtig hjemmepleje der passer godt på borgerne. Derfor tør vi også tage borgerne tidligt hjem, i stedet for at ligge for længe på hospitalet."

"Også vores Hjemmesygepleje er top kompetente til at varetage de mest komplicerede borgere, og kan varetage langt de fleste opgaver i hjemmet eller på Døgnpladserne", tilføjer Charlottes kollega, Tine Glæsner. 

Bormester Karsten Søndergaard er mindst ligeså tilfreds som borgerne i Egedal, med medarbejdernes indsats, siger han i et lille interview som kan ses her.


FAKTA
4,0 ud af 5 point fik Egedal af borgerne i spørgsmålet om, hvor tilfredse borgere er med kontakten til kommunen efter udskrivelse fra hospital.

90,5 procent af borgerne ved hvem de kan henvende sig til i kommunen med spørgsmål om pleje, hjælp, genoptræning mm. efter udskrivelsen.

69,4 procent af borgerne var på forhånd klar over, hvilken hjælp de ville få af Egedal Kommune efter udskrivelsen.

78 procent af borgerne mente, der var styr på det praktiske, eksempelvis medicin, hjælpeudstyr, indkøb og andet, den første tid efter udskrivelsen.

3,8 ud af 5 point scorede Egedal ved spørgsmålet om, hvorvidt borgerne har følt sig trygge hos kommunen efter udskrivelse fra hospital.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, SIMB

 

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12