Nyhed

Nu kan du ansøge om julehjælp

Er du økonomisk trængt, eller opfylder du et af nedenstående kriterier, har du mulighed for at ansøge om julehjælp.

Juletræ med pynt

Røde Kors - Egedal

Du kan vælge selv at printe ansøgningsskema, udfylde det og aflevere skemaet i Cirklen på Egedal Rådhus eller du kan få ansøgningsskema udleveret i Cirklen på Egedal Rådhus. Kontrol- og Ydelsesteamet i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen. Du skal bo i Egedal Kommune og have børn under 18 år. Ansøgningsfrist 8. december 2019. Alle ansøgere får svar senest d. 10. december 2019 og samtidig gives der besked om hvor og hvornår julehjælpen kan hentes. 

ALIVE-kirken - Ølstykke

Du kan vælge selv at printe ansøgningsskema, udfylde det og aflevere skemaet i Cirklen på Egedal Rådhus eller du kan få ansøgningsskema udleveret i Cirklen på Egedal Rådhus. Kontrol- og Ydelsesteamet i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen. Du skal bo i Egedal Kommune for at kunne søge. Ansøgningsfrist 27. november 2019. Alle ansøgere vil få besked hurtigst muligt efter fristens udløb. Julehjælpen udleveres ved et hyggeligt arrangement den 15. december 2019 kl. 17.00 i ALIVE-kirken Ølstykke, Kornvænget 1 B, 3650 Ølstykke. 

Mødrehjælpen

Søges på Nettet – www.moedrehjaelpen.dk. Ansøgningsfrist 12. december 2019 kl. 10.00.

Dansk Folkehjælp

Søges på Nettet - www.folkehjaelp.dk. Ansøgningsfrist 30. november 2019. Kontrol- og Ydelsesteamet i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen og undersøger om borgeren er på overførselsindkomst, enlig og forsørgelsespligt for hjemmeboende børn under 18 år.

Frelsens Hær

Søges på Nettet - www.frelsenshaer.dk. Ansøgningsskema er tilgængelig i perioden 1. - 30. november 2019. Alle ansøgninger behandles grundigt, før der gives svar til samtlige ansøgere – typisk ca. midt i december.

Julehjælpen

Søges på Nettet - www.julehjaelpen.dk. Familier med hjemmeboende børn under 18 år. Svar indenfor 48 timer. Afholder desuden juletræsfester.

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12