Nyhed

"Småt brændbart" får nyt navn på genbrugsstationerne

Fra denne uge vil der stå "Rest efter sortering" på containeren, hvor der tidligere stod "Småt brændbart". Det gør vi for at hjælpe med at udsortere mere affald til genanvendelse.

Plakat Småt Brændbart Grå560x315
Småt brændbart bliver til Rest efter sortering

Egedal Kommune har gennem flere år arbejdet på at nedbringe mængden af affald til forbrænding, så mængderne i stedet kan blive sorteret ud og genanvendt. En del af arbejdet har ligget i at nedbringe mængderne i containeren til Småt brændbart på genbrugsstationerne. 

Store mængder affald er allerede flyttet fra Småt brændbart til genanvendelse, ved at indføre nye sorteringsmuligheder på genbrugsstationerne. I løbet af de seneste par år er der blandt andet opsat containere til:

  • Bøger
  • Tekstiler
  • Husholdningsplast

Man har desuden gennementænkt indretningen af containerne på genbrugsstationerne i forskellige affaldszoner.
Fra 2014 til 2018 er andelen af småt brændbart på kommunens genbrugsstationer sammen med de resterende genbrugsstationer i Vestforbrændings opland faldet fra 8,1 % til 6,6 % af de samlede mængder affald på genbrugsstationerne. På Egedals genbrugsstationer er tallet nu nede på 6,0%.

"Småt brændbart" bliver til "Rest efter sortering"

For at hjælpe med at få de sidste mængder genanvendeligt affald ud af containeren til Småt brændbart, skifter containeren navn til Rest efter sortering.

Rest efter sortering er en mere retvisende betegnelse i forhold til, hvad der må komme i containeren – det er det, der er tilbage, når vi har sorteret. Navneskiftet skulle gerne nedbringe mængden af Rest efter sortering (tidligere Småt brændbart), og sætte opmærksomhed på at få det sidste genanvendelige affald ud af forbrændingen.

I uge 47 vil alle de eksisterende Småt brændbart skilte blive udskiftet, så navnet ændres til Rest efter sortering.

Småt brændbart bliver til rest efter sortering
Småt brændbart bliver til rest efter sortering

Teknik og Miljø

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12