Nyhed

Er din medicin udløbet?

Udløbet medicin eller forkert opbevaret medicin kan i mange tilfælde være virkningsløs, og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig. Egedal Kommune lancerer derfor - sammen med 15 andre kommuner- kampagnen ”Retur med Resterne” så flere afleverer deres medicinrester på apoteket.

Retur med resterne

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi noget af det kan være giftigt for sundhed og miljø. Derfor må man hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den i skraldespanden.

Ved at smide medicin i skraldespanden risikerer man, ud over miljøforurening, at medicinen havner i de forkerte hænder f.eks. hos børn.

Hvordan håndtere man medicinrester?

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, der skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket. Tomme medicinglas og –emballage må derimod gerne smides ud sammen med det øvrige restaffald, der ikke kan genanvendes. Ved at klikke på krydserne nedenfor kan du læse mere om hvad medicinrester er ,og hvordan du håndterer dem korrekt.

Kampagnen løber resten af året.

Korrekt håndtering af medicinrester
FAQ – RETUR MED RESTERNE

Her kan du læse hvad medicinrester er, og hvordan du kommer af med dem.

 • Hvad er medicinrester?
  • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik
  • Medicin med overskredet udløbsdato eller med en udløbsdato, der ikke kan læses
  • Tabletter, der har ændret udseende og lugter
  • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker
  • Medicin, som er købt men aldrig brugt
  • Brugte kanyler (husk kanyleboks, som kan hentes på apoteket)
  • Løse tabletter som du ikke ved, hvad er.
 • Hvordan kan jeg se om mine medicinrester er udløbet?

  Al medicin er forsynet med en dato, der oplyser dig om den sidste anvendelsesdato. Datoen angives normalt med teksten "holdbarhed" eller "anvendes inden".

  På en pakning vil der ligeledes være angivet, hvis der er begrænset anvendelsestid på medicinen, efter den er blevet åbnet. Har medicinen ændret lugt eller udseende, skal du heller ikke anvende den.

 • Hvordan kommer jeg af med mine medicinrester og brugte kanyler?

  Du skal aflevere medicinen på apoteket eller på genbrugsstationen, hvis der er beholdere til medicinrester.

  Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.

  Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse. Kanyleboksene kan du blandt andet hente på apotekerne.

  Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.

  Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plasticpose.

  Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.

 • Når du afleverer medicinrester, så husk:
  • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
  • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.
  • Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse. Kanyleboksene kan du blandt andet købe på apotekerne.
  • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.
  • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plasticpose.
  • Tomme insulinpenne må du gerne smide ud til dagrenovationen.
  • Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.
 • Hvorfor skal jeg aflevere mine medicinrester på apoteket?

  Medicinaffald er klassificeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen og skal håndteres herefter.


  Apoteket sørger for, at medicinen bliver destrueret på forsvarlig vis.

  Hæld aldrig medicin i vasken eller i toilettet og smid det ikke i skraldespanden.

Center for Teknik og Miljø

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12