Nyhed

Eternit skal pakkes ind før aflevering på genbrugsstationerne

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning af asbestfibre.

Gammelt eternittag
Gammelt eternittag

 

Ældre eternit kan indeholde asbest, og derfor skærper Egedal Kommune kravene til indpakning af eternitaffaldet. Det sker for i endnu højere grad at sikre miljøet i vores omgivelser og arbejdsmiljøet for både borgere og medarbejdere, der færdes på genbrugsstationerne.

Det har hidtil været muligt at aflevere hele eternitplader uemballeret på genbrugsstationerne i Egedal Kommune, men det er slut nu. Eternitaffald skal nu afleveres i en lukket plastemballage. Eternitplader kan for eksempel afleveres i gennemsigtige plastposer eller folie. Ændringen gælder for alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Ved at emballere eternitaffald vil der være nedsat risiko for:

  • At der spildes asbestfibre på udendørsområdet ved containeren
  • At borgere og medarbejdere bliver udsat for asbestfibre under aflæsning
  • At der er støvende, farligt materiale i containeren

Asbest har op til midten af 1980'erne været brugt i isolerings materiale, til brandsikring og i tagplader.
Fibercement tagplader produceret efter 1989 er uden asbest, men det er ikke muligt at se forskel på pladerne, når først de ender på genbrugsstationen. Derfor håndteres og behandles alle tagpladerne som asbestholdige, og skal i eternitcontaineren. 

Hvad sker der med affaldet?

På grund af risikoen for indhold af asbest, bliver affaldet specialdeponeret på AV Miljø. Affaldet dækkes umiddelbart efter aflæsning med jord for at forhindre spredning af asbestfibre.

Har du yderligere spørgsmål til den praktisk håndtering på genbrugsstationen, så kontakt medarbejderne på pladsen.Borgere med støvende asbestholdigt affald skal henvende sig til kommunens Affaldsgruppe, som anviser hvordan affaldet skal bortskaffes.

Husk du ikke må aflevere mere end 10 plader ad gangen

Husk, at man må aflevere max 10 plader eternit/asbest ad gangen på genbrugsstationerne. Hele tage skal anmeldes til Egedal Kommune, hvor det vil blive anvist til aflevering på deponi. Læs mere om anmeldelse af byggeaffald på http://www.egedalsorterer.dk/privat/byggeaffald .

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12