Nyhed

Ærgerlig placering i Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsklima

Egedal Kommune er placeret som nr. 92 i Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er samme placering som i 2018. Det kalder både på ærgrelse og nysgerrighed i kommunen.

I Egedal Kommune er der i alt registreret knap 1900 virksomheder. Det er kun 46 af dem, som har svaret på Dansk Industris undersøgelse. De 46 virksomheder dækker 663 ud af virksomhedernes samlet mere end 13.000 ansatte.

Undersøgelsen er en pejling af kommunernes erhvervsvenlighed indenfor 9 forskellige kategorier. Kategorierne dækker over så forskellige forhold som infrastruktur og uddannelse over til skatter og afgifter til kommunal sagsbehandling. Hertil kommer dialogen med kommunen og kommunens generelle image. 

Ikke tilfreds med placering

”Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med vores placering i undersøgelsen. Vi har intensiveret vores dialog med virksomhederne i det forgangne år, og hører faktisk kun positive tilkendegivelser i hverdagen. Derfor tager vi også i år selv temperaturen på vores arbejde med erhvervslivet. Det sker i november, hvor vi sender et spørgeskema ud. Jeg vil allerede nu gerne opfordre alle vores virksomheder til at besvare spørgeskemaet” siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal, og fortsætter:

”Vi har de senere år holdt to årlige rundbordssamtaler for vores virksomheder. Efterårets rundbordssamtale er fastsat til d. 19/11, og der håber jeg meget at nogle af de virksomheder, som ikke har deltaget før, også vil møde op”.   

Den fulde effekt af indsatsen er ikke slået igennem

Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg har arbejdet målrettet med kommunens erhvervsservice i det forgangne år. Derfor er både Charlotte Haagendrup og borgmester Karsten Søndergaard også ærgerlige over resultatet.

”Vi har brugt en del energi på rundbordssamtaler med virksomhedsledere, opsøgende virksomhedsbesøg og uddannelse af egne medarbejdere til at imødekomme virksomhederne bedre. Vi kan ikke se resultaterne endnu og derfor strammer vi yderligere op for at imødekomme de behov virksomhederne har. Vi vil være en god kommune, at drive virksomhed i og derfor vil jeg nu tage initiativ til at vi intensiverer indsatsen.” siger Karsten Søndergaard, og slutter med en opfordring til de 46 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen: ”Tag endelig kontakt til mig, eller til vores erhvervsteam, hvis I brænder inde med forslag til forbedringer fra vores side – det tager vi meget gerne imod”.   

 

Se resultatet af Dansk Industris Erhvervsundersøgelse 2019 her.

Kontakt

Erhverv

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: erhverv@egekom.dk

Erhvervskonsulent
Thomas Frederiksen
Tlf: 7259 7207

Erhvervskoordinator
Jane Mortensen
Tlf: 7259 6259