Nyhed

Byrådet: Regeringsudspil er forhastet og mangler grundighed

Regeringens udspil til en udligningsreform er både skæv og uretfærdig. Det mener et bredt flertal i Egedal byråd. Man har hastet et udspil igennem på få måneder, uden at skele til finansieringsudvalget anbefalinger, der hvilede på landets fremmeste eksperter, der gennem 2 år regnede på forskellige modeller. Det har man har valgt at se helt bort fra. Det er en ommer.

Regeringens forslag til udligningsreform er fuldstændig urimeligt, og kan næppe være et seriøst udspil, der skal give et mere lige Danmark. Det mener Karsten Søndergaard, der er borgmester i Egedal. 

- Udspillet er forhastet og mangler grundighed. Borgerne i Egedal Kommune betaler næsten 1 procentpoint mere i skat end i en gennemsnitskommune - blot for at vi kan levere et gennemsnitligt serviceniveau. Kan det virkelig betyde, at vi nu pludselig vurderes som en af de mest velstillede kommuner i landet? Siger Karsten Søndergaard om regeringens udspil til udligningsreform.

Bredt flertal: Ingen sammenhæng med Finansieringsudvalgets anbefalinger

Politikerne i Egedal kommune er over en bred kam chokerede over at det lader til at regeringen slet ikke har medtaget anbefalingerne fra finansieringsudvalget. På baggrund af Finansieringsudvalgets arbejde skulle Egedal nemlig modtage mellem 20 og 40 mio. kr. årligt – med Regeringens udspil står Egedal nu pludselig til at miste 48 mio. kr.

- Det er helt tydeligt, at de fleste af de elementer, som regeringen lægger vægt på i deres udspil, ikke baserer sig på grundige analyser. Regeringen har signaleret, at det er vigtigt med bedre balance mellem land og by. Det sker imidlertid ikke. De 4 største byer vil blive favoriseret af Regeringens forslag, og stilles bedre end de gjorde i Finansieringsudvalgets beregninger, siger Rikke Mortensen fra Radikale Venstre.

I udspillet fra Regeringen vægtes de sociale kriterier højere i forslaget end de aldersbestemte kriterier. Det betyder, at kommuner med mange børn og ældre mister udligning, og kommuner med fx mange almene boliger får tilsvarende mere. 

- Jeg er rystet over det her. Et af de nye kriterier i forslaget er borgernes middellevetid. Det betyder, at vi i Egedal straffes for at have arbejdet målrettet med forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag. Når middellevetiden også indregnes i tildelingsgrundlaget for udsatte kommuner i Hovedstadsområdet – typisk på vestegen, straffes vi dobbelt for at have udøvet rettidig omhu, siger viceborgmester Ib Sørensen fra Socialdemokratiet. 

Urimeligt at sænke udligning på selskabsskat 

Et andet element i regeringens udspil handler om selskabsskatten, hvor man vil sænke udligningen på selskabsskat. Men det kommer ikke Egedal til gode. 

- Jeg er overrasket over, at udligning på selskabsskat sænkes. Vi er en kommune, der i høj grad leverer arbejdskraft til de kommuner der har store selskaber. Vores borgere bidrager til de selskabers værditilvækst – men selskabernes skattebetaling sker ikke i Egedal. Derfor bør selskabsskatten udlignes på niveau med indkomstskatten, siger Charlotte Haagendrup fra Det Konservative Folkeparti.

Egedal Byråd august 2019
Egedal Byråd

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143