Nyhed

Velkommen til besøg på Egedals Plejecentre

Vi byder gæster og pårørende velkomne med en lille film, så vi husker fortsat at passe på hinanden. #besøgmedomtanke

Med virkning fra d. 2. juli 2020 ophævedes besøgsrestriktionerne på plejecentre. Det betyder, at pårørende vil kunne aflægge besøg såvel inde som ude, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Vi skal alle være særligt opmærksomme på at forebygge smitte med coronavirus blandt de mest udsatte. Derfor har vi udarbejdet nedenstående anbefalinger, vi gerne vil opfordre alle til at følge i forbindelse med besøg på plejecentrene.

Det vil være muligt for besøgende, der ønsker det, at få udleveret mundbind ved henvendelse til afdelingens personale.

En forudsætning for besøg er:
• At beboeren er rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger
• At du som besøgende er rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Vi anbefaler:
• At du som besøgende fortsat meddeler dit besøg til afdelingen inden ankomsten. På denne måde kan personalet bistå med at sikre besøg afvikles forsvarligt 
• At besøgende primært opholder sig i beboerens egen bolig og/eller benytter plejecentrets udendørs arealer og besøgsfaciliteter
• At besøgende, der hvor det er muligt, benytter indgangen til boligen fra have eller terrasse

Det påhviler fortsat ledelsen at sikre, at besøg på såvel indendørs- som udendørsarealer sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Såfremt der opstår lokale forhold med øget risiko for smitte vil Egedal Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe beslutning, om der skal indføres lokale forbud eller besøgsrestriktioner.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12