Nyhed

Byrådet gør klar til efterårets budgetforhandlinger

Byrådet var fredag samlet til budgetseminar på rådhuset for at gennemgå kommunens aktuelle økonomi og planer for investering forud for efterårets budgetforhandlinger, der trods fastlagt udligningsreform og økonomiaftale fortsat byder på mange ubekendte faktorer.

En stor del af grundlaget for efterårets forhandlinger om budgettet for 2021-2024 ligger formelt klar nu: Udligningsreformen og økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) er afklaret og kendt, og Byrådet besluttede tidligere på året, at fokus i årets forhandlinger skal være på effektivisering og besparelser inden for bl.a. ledelse og administration. Og netop her peger en række nyligt afsluttede budgetanalyser på et potentiale til at frigøre ca. 20 mio. kr. ved f.eks. at gøre mere brug af robotteknologi og automatisering, indføre flere fælles standarder for kommunens indkøb og udbud og bruge færre vikarer på især ældreområdet.

Borgmester Karsten Søndergaard udtaler: ”Vi begynder at kende nogle af de vigtige brikker i vores budgetlægning for 2021. Der er kommet en udligningsreform, hvor vi skal aflevere ca. 20 mio. kr. til den store fælleskasse. Det er mange penge, men trods alt bedre end de næsten 50 mio. kr. der var stillet i udsigt. Der er nogle gode budgetanalyser, der kan bidrage til at frigøre nogle penge. Og der er også kommet en økonomiaftale, der indeholder en pose penge, bl.a. som følge af Corona. Men hele vores indtægtsside er stadig ukendt. Og vi er stadig ved at regne på, hvad Corona-situationen betyder for fx indkomstoverførslerne pga. flere ledige. Vi ved derfor kort sagt ikke endnu, hvordan budgetbalancen ser ud.”

Der er nu gjort status over den aktuelle økonomiske situation og afstemt forventninger derudfra, så Byrådet er forberedt og klar til at tage fat, når alle ubekendte forhåbentlig er afklaret hen mod slutningen af august, hvor startskuddet for budgetforhandlingerne lyder. Og byrådspolitikerne er enige om, at et af målene er at fastholde den ambitiøse Investeringsplan2028, som også blev gennemgået på seminaret. Heri indgår i budgetårene 2021-22 bl.a. midler til at afslutte moderniseringen og udbygningen på Hampeland-, Boesager- og Balsmoseskolen. Ligesom byggeriet af et nyt plejecenter i Egedal By Syd skydes i gang, og der skal gennemføres byggemodning flere steder i Egedal By og Smørum, så byudviklingen i disse områder kan fortsætte den positive fremgang.

”Egedal Kommune er inde i en positiv udvikling, som vi i Byrådet, trods udsigt til nedjustering af vores skatteindtægter på baggrund af COVID-19 og en stor regning til udligning, vil arbejde hårdt videre for at fastholde med nye investeringer og udvidelser i kommunen de kommende år. Så jeg ser frem til efterårets forhandlinger i Byrådet - og ikke mindst til at høre egedalborgernes input til årets budgetforslag, som vi har klar til at sende i høring den 31. august”, slutter borgmester Karsten Søndergaard.

Se baggrundsanalyserne for effektivisering og besparelser her.

Se Investeringsplan 2028 her.

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12