Nyhed

Indsats for handicappede børn har virket

Ny analyserapport fra Ankestyrelsen viser at Egedal Kommunes arbejde med handicappede børn, er på rette vej, og at både forældre og børn bliver hørt.

I går fremlagde socialstyrelsen en rapport af børnehandicapområdet for politikerne i Egedals Kommunes Social og Sundhedsudvalg. Egedal Kommune er tidligere blevet kritiseret for sagsbehandlingen på området. Derfor har man haft taskforce, der er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, til at nærstudere området for nu at give en status på arbejdet med handicappede børn i Egedal Kommune.

Baggrunden er, at Folketinget i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 - 2021 vedtog at nedsætte en taskforce på handicapområdet, så kommuner kunne tilbydes et forløb, hvor kommunernes arbejde med handicappede børn gennemgås. Det tilbud besluttede Byrådet i Egedal Kommune i starten af 2019 at takke ja til.

Nu viser analyserapporten fra Ankestyrelsens taskforce, at Egedal Kommune overordnet set er godt på vej, og at der er gang i en positiv udvikling. Det glæder formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Vicky Holst Rasmussen.

- Handicappede børn og deres forældre skal være trygge ved, at vi yder dem den bedst mulige sagsbehandling. I forvejen kæmper de med at få hverdagen til at hænge sammen. De skal ikke også kæmpe med kommunen. Derfor er jeg godt tilfreds med, at den her rapport peger på, at der sker mange positive ting i Egedal Kommune på børnehandicapområdet, siger Vicky Holst Rasmussen.

Familierne bliver hørt

I rapporten fra taskforcen lægges der især vægt på, at Egedal Kommune arbejder rigtig godt med faglig ledelse, sparring og videndeling. Hvilket kommer de handicappedes familier til gode. Rapporten fremhæver nemlig også kommunens arbejde med at inddrage barnet og forældrene. Endelig lægges der i rapporten også vægt på, at man har styrket arbejdet på tværs af kommunens centre - til gavn for familierne.

I forhold til hvad kommunen skal blive bedre til, anbefaler taskforcen, at kommunen opdaterer kvalitetsstandarderne for de handicapkompenserende ydelser og anvender dem mere systematisk i hverdagene. Men det arbejde satte Egedal Kommune allerede i gang inden rapporten var færdig.

- Det fortæller mig, at administrationen godt ved hvor skoen trykker, når man allerede har påbegyndt et arbejde, som Ankestyrelsen mener vi kan gøre bedre. Det gør mig tryg. Jeg er virkelig glad for, at vi er på rette vej. Det ligger mig meget på sinde at de her familier bliver hørt. De er i en rigtig svær situation og der skal vi som kommune kunne støtte, vejlede og hjælpe. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Anke- og Socialstyrelsen, og ser frem til det videre forløb, for vi skal hele tiden have fokus på forbedring, siger Vicky Holst Rasmussen.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12