Nyhed

"Regulativ for jord, som er affald" er i høring

Egedal Kommune har den 28. maj sendt forslag til nyt jordregulativ i fire ugers offentlig høring. Alle kan se forslaget og indgive høringssvar til og med den 25. juni 2020.

Bunke jord

"Jord, som er affald" og formål med regulativet

Jord, som er affald, kan oftest beskrives som jord, der er forurenet eller hvor der er mistanke om, at jorden er forurenet og skal anmeldes til kommunen. Formålet med et jordregulativ er at fastsætte regler for håndtering og flytning af jord, som er affald, fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

Det gældende regulativ fra april 2012 ”Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering” skal opdateres, da det udelukkende tager afsæt i jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen, mens det nu er ændret, så det forelagte regulativ er hægtet op på flere lovgivninger, herunder også affaldsaktørbekendtgørelsen og regulativer herfra.

Se forslaget og kom med høringssvar

Byrådet har på mødet den 27. maj 2020 godkendt, at forslag til Regulativ for jord, som er affald, sendes i fire ugers offentlig høring.

Du kan se forslag for Regulativ for jord, der er affald samt hvordan du kommer med høringssvar til forslaget på www.egedalkommune.dk/horing-jordregulativ

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12