Nyhed

Tre års dispensation og leje til Ølstykke Privatskole

Byrådet har besluttet i en treårig periode at give Ølstykke Privatskole midlertidig landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen samt en lejekontrakt i 2020-2023. Herved kan privatskolen opføre et midlertidigt byggeri til skolen på Spejderengen.

Kort over lejeområde.
Kort over lejeområde. Luftfoto (2019). Ortofoto forår. Indeholder data fra Styrelsen fra Dataforsyning og Effektivisering, med areal indtegnet af Egedal Kommune.

I september 2019 vedtog byrådet i Egedal Kommune at sælge et stykke af de kommunalt ejede arealer på Spejderengen til Ølstykke Privatskole, til opførelse af en privatskole.

Da det ikke vil være muligt at gennemføre et skolebyggeri inden august 2020, hvor privatskolen ønsker at åbne, har skolen anmodet om leje af et andet stykke jord på Spejderengen til opførelse af et midlertidigt byggeri til skolens ene spor fra 0.- 9. klasse.

Nu har Byrådet besluttet, at give privatskolen en treårig lejeperiode, så de kan etablere sig i midlertidige lokaler og have mulighed for en skoleopstart til august 2020.

Udlejningen sker under forudsætning af, at Ølstykke Privatskole kan sikre et område i nærområdet til personaleparkering. Der stilles desuden krav om, at de midlertidige anlæg mv. skal fjernes uden omkostning for kommunen.


En permanent skole på grunden

Lejeaftalen indgås fra Egedal kommunes side under betingelse af hurtig gennemførelse af en købsaftale, som også vil omfatte en beskrivelse af, hvor den permanente skole skal ligge. Ølstykke Privatskole skal således fremsende et bindende købstilbud inden den 1. august og skolen har en frist på 3 år efter lejekontraktens indgåelse til at gennemføre deres permanente byggeri.

- Vi ser frem til at forhandle købskontrakt og modtage de ansøgninger, der er nødvendige for at få det permanente byggeri i gang. Det har hele tiden været kommunens intention og det skal vi hurtigt have på plads, så der bliver sikkerhed for, at der faktisk opføres en permanent skole på grunden, siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

Ølstykke Privatskole vil etablere en midlertidig 54x11 m pavillon i to etager, der kan rumme ca. 195 elever og 18 ansatte. Pavillonen placeres på den vestlige del af Spejderengen med bygningens langside mod Frederikssundsvej og udendørs opholdsarealer nord for pavillonen.

Privatskolen vil etablere cykelparkering ved skolen og parkeringspladser til forældre samt en Kiss and Ride på Spejderengen. Der vil stadig være fri adgang til den offentlige parkeringsplads og vejadgang ned til spejderne. Privatskolen skal selv få lejeaftale på plads om parkeringsplads til personalet i nærområdet.

Området, hvor privatskolen ønsker at placere de midlertidige pavilloner, bliver ikke brugt i dag, mens resten af matriklen bruges som rekreativt område samt fritidsbrug for blandt andet spejderne.

- Det har været vigtigt for os, at de, der allerede bruger området, bliver hørt og får de bedst mulige betingelser for at udfolde sig i området, hvor skolen opføres, siger Karsten Søndergaard.

Dispensationen og landzonetilladelsen har været i nabohøring. Dispensationen vil kunne gives i maks. tre år, da tre år er lovbestemt maksimum, og der derved ikke kan ske en forlængelse af dispensationen.

Derudover har kommunen afholdt møde med Spejderne omkring opførelse af den midlertidige skole og placering af den permanente skole, og fortsætter på baggrund af Byrådsmødet dialogen med spejderne om områdets udvikling og  spejdernes faciliteter.

Kontakt

Ejendomme og Intern Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12