Nyhed

Virtuelt Borgermøde om Lokalplan for Liselund

Mandag den 15. juni kl. 19.00 afholdes virtuelt borgermøde om Lokalplan 60 for Liselund i Ganløse. Egedal Byråd ønsker mulighed for at udvikle Liselund grunden til nye formål imens områdets bevaringsværdier fastholdes.

Nye ideer i historiske rammer. Mandag den 15. juni afholdes et virtuelt borgermøde om Lokalplan 60 for Liselund i Ganløse. På mødet vil Egedal Kommune præsentere indholdet af forslaget til ny lokalplan og borgere kan stille spørgsmål via mail eller på facebook.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at lukke Liselund for at flytte klubben over til lokaler på Ganløse Skole blandt andet, pga. bygningerne på Liselunds dårlige stand.

Planforslaget kan ses her.

Se Borgermødet på YouTube her. Eller se det via Egedal Kommunes facebookside (hvor der var mulighed for at stille spørgsmål). Mødet startede mandag den. 15. juni klokken 19.00. Du kunne ikke stille spørgsmål via YouTube, men via mail til Liselund@egekom.dk

Høringsperiode

Planforslaget er i høring fra den 29. maj til og med den 10. juli.

Lokalplan 60 vil muliggøre, at den tidligere gård Liselund, Strædet 1 i Ganløse, kan udstykkes og sælges og anvendes til en bred vifte af formål, blandt andet boliger, liberalt erhverv, institution og forenings- og fritidsformål.

Lokalplanen sikrer, at ejendommens væsentligste bevaringsværdier fastholdes, herunder den firelængede gårdstruktur, stuehuset og den åbne forhave, men giver samtidigt mulighed for, at de tidligere driftsbygninger kan nedrives og erstattes af en lignende trelænget bebyggelse.
Der er lavet en screening af planens påvirkning af miljøet, der viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget

Mødet afholdes virtuelt fordi, der i planlægningsøjeblikket endnu ikke kendes kommende gældende retningslinjer for større forsamlinger i forhold til Corona

Fakta:
Virtuelt borgermøde mandag den 15. juni kl. 19-20.30. Se mødet på www.egedalkommune.dk eller på Egedal Kommunes facebook-side. Du kan allerede nu stille spørgsmål på mail: Liselund@egekom.dk.
Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser til Lokalplan 60 skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen planafdelingen@egekom.dk skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

 

 

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12