Nyhed

En ny følgegruppe giver råd og input til projekt ”Klimatilpasning af Stenløse By”

Torsdag den 27. februar 2020 holdt følgegruppen til projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’ sit første møde. Selvom der er mange forskellige interessenter og stærke følelser omkring projektet, fik følgegruppen en god start.

Møde i Følgegruppen til klimatilpasning af Stenløse By. Foto: Line Sandgreen, Novafos.
Følgegruppen holdt sit første møde hos Novafos

Følgegruppens formål

Novafos er i gang med at gennemføre et projektforslag til ’Klimatilpasning af Stenløse By’.
Som et led i den proces er der nu udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som skal behandles
i Egedal Kommunes byråd.

Der er mange interessenter i projektet – både borgere, som bor langs åen, og forskellige
foreninger og interessegrupper. Derfor har Novafos, sammen med Egedal Kommune, nu
nedsat en følgegruppe til projektet.

Formålet med følgegruppen er tredelt. For det første kan interessenterne få svar på deres
spørgsmål og evt. bekymringer omkring projektet. For det andet vil Følgegruppen fungere
som sparringspartner i processen med at få belyst projektforslaget og alternative løsninger
med henblik på, at kvalificere Byrådets og Novafos’ fremtidige beslutninger om projektet.
For det tredje, når der senere træffes beslutning om, hvilket projekt der kan gennemføres,
kan følgegruppen give råd og vejledning omkring kommunikation omkring projektet, samt
bidrage til at skabe dialog om projektet.

Hvis man ikke er en del af følgegruppen, kan man selvfølgelig stadig komme med forslag
og idéer gennem høringssvar og i den politiske debat.


Følgegruppen kom godt fra start

Følgegruppens første møde foregik hos Novafos i Birkerød.

Novafos præsenterede projektet, og gav en status på hvor langt man er nået. Der var
mange gode spørgsmål – også til den Miljøkonsekvensrapport om Klimatilpasning af Stenløse
By, som blev offentliggjort i december 2019. Den beskriver miljøkonsekvenserne for
et hovedforslag og et alternativt forslag for åforløbet og for regnvandshåndteringen gennem
byen. Især det sidste gav anledning til bekymringer hos deltagerne.

Novafos og Egedal Kommune har samlet de mange spørgsmål og er nu i fuld gang med at
besvare dem. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.


Politisk behandling udsat i to måneder

Politikerne i Egedal tager følgegruppens arbejde meget seriøst.

På baggrund af følgegruppens første møde – og borgerdialogen ved Stenløse Å den 29.
februar – har de besluttet at udsætte behandlingen af miljøkonsekvensrapporten til maj 2020 i stedet for marts 2020. Det giver god tid til at få svar på de mange gode input fra
følgegruppen.


Følgegruppens deltagere

• Frydenberg Grundejerforening
• Birkeparken Grundejerforening
• Bauneholm Grundejerforening
• Bækholm Grundejerforening
• Kirsebærvejen Grundejerforening
• Sandal Grundejerforening
• Nordsjællands Landboforening
• Egedal Centret
• Dansk Sportsfiskerforbund
• Dansk Naturfredningsforening
• ”Bevar Stenløse Å”
• Værebro Å-laug
• Per Willum Hansen
• Steffen Knak-Nielsen


For yderligere viden om projektet og følgegruppen

Administrerende direktør i Novafos
Carsten Nystrup
cny@novafos.dk
44 20 80 01

Centerchef CTM Sekretariat, Center for Teknik og Miljø, Egedal Kommune
Ingela Karlsson
Ingela.Karlsson@egekom.dk
7259 7300


Om Novafos

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø,
Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en
stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni
kommuner. Læs mere på www.novafos.dk.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12