Nyhed

Teamet Juul & Nielsen skal forny Egedals skoler

I dag skrev teamet Juul & Nielsen og Egedal Kommune under på et fire års strategisk byggepartnerskab for modernisering og renovering af Egedal kommunens skoler. Hermed er samarbejdet formelt igangsat om at etablere kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet på skolerne i Ølstykke og Smørum.

Visualisering: Teamet Juul & Nielsen
Idéforslag til modernisering og renovering af Søhøjskolen. Visualisering: Teamet Juul & Nielsen.
Strategisk Byggepartnerskab Underskrevet
Det strategiske byggepartnerskab blev underskrevet mellem teamet Juul & Nielsen og Egedal Kommune 16. november 2020.

Opdateret 30. november 2020 med præsentation af vindende tilbud (pdf) - og teamsammensætning.

- Det er med stolthed og med en fantastisk god følelse at have underskrevet Byggepartnerskabsaftalen med Egedal Kommune. Vores Team har fra starten af udbuddet arbejdet helhjertet og målrettet mod at understøtte den meget nutidige og fremtidsorienterede tilgang til en tillidsbaseret samarbejdskultur, som Egedal har udbudt. Vi ser nu frem til, med alle de stærke kompetencer ombord, at udvikle og realisere fremtidens skoler for Egedal Kommune og deres borgere, siger Tommy Nielsen, Administrerende Direktør, Juul & Nielsen A/S.

I Egedal Kommune er der stor tilfredshed med at have fundet den strategiske byggepartner, og store forventninger til det kommende samarbejde om fornyelse af skolerne.

- Teamet Juul & Nielsen har leveret et rigtig godt tilbud, både hvad angår økonomi, projektorganisation og kreativitet. De har I deres idéforslag tænkt helhedsorienteret og med naturen, skoven og træmaterialet som centrale elementer i byggesystemet for skolerne. Teamet har desuden leveret gode løsninger til både ombygning og nybygning, herunder ”kloge m2”, hvor rum skal bruges til flere formål, siger Sune Impgaard Schou, by- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune.

- Vi glæder os meget til den kommende proces, hvor brugerne med deres ønsker og behov vil blive taget med på råd, når de renoverede og nye skolebygninger skal indrettes. Jeg er sikker på, at vi sammen får skabt nogle fantastiske miljøer for vores skoler, børn og lokalmiljø, siger Betina Hilligsøe, formand for Skoleudvalget, Egedal Kommune.

Teamet Juul & Nielsen har i sit tilbud leveret et idéforslag til fornyelse af Søhøjskolen, og det er tanken, at principperne kan bruges som udgangspunkt for videreudvikling af de fire skoler, der skal moderniseres og renoveres de kommende år.

- Egedal Kommune har samlet fire meget ensartede skoler i byggepartnerskabet. Det giver os en unik mulighed for at udnytte og udvikle potentialer både på den enkelte skole og på tværs af de fire skoler, der skal ombygges i partnerskabet. Det strategiske samarbejde vil få positiv effekt på både læringsmiljøerne, klimaaftrykket og den måde byggerierne kan vedligeholdes og udvikles over tid. Det glæder vi os rigtigt meget til at tage fat på, udtaler Susanne Hansen, Kreativ Direktør, RUBOW arkitekter.

Det første samarbejdsmøde i det strategiske byggepartnerskab er allerede lagt i kalenderen i denne måned, og Egedal Kommune forventer at gå i gang med de første forberedelser af renoveringen af Søhøjskolen i begyndelsen af 2021.

Et strategisk partnerskab på fire år

Egedal Kommune indgår det strategiske partnerskab omkring udvikling af kommunens skoler i Smørum og Ølstykke med teamet Juul & Nielsen, efter en udbudsrunde med tre teams af entreprenører og rådgivere. Partnerskabet løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 mio. kr. Heraf er der øremærket 250 mio. kr. til udbygnings- og renoveringsopgaver på de fire skoler: Søhøjskolen, Maglehøjskolen, Balsmoseskolen og Boesagerskolen. Som en essentiel del af det samlede projekt skal der skabes kreative læringsmiljøer for børn og unge samt skabes multifunktionelle rum til gavn for skolen og for udefra kommende brugere.

Teamet Juul & Nielsen:

Totalentreprenør Juul & Nielsen
EKJ Rådgivende Ingeniører
Dansk Energi Management
RUBOW arkitekter
Nerd Architects

Målet med skoleprojektet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

For yderligere information kontakt

Ionee Skovgaard, Afdelingsleder BYG, Center for Ejendomme og Intern Service, Egedal Kommune.

Mobilnummer: 7259 6233.

Læs mere på egedalkommune.dk/byggepartner.

Kontakt

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12