Nyhed

Målrettet indsats for flere medarbejdere i Egedals dagtilbud

I Egedal er der fokus på at skabe de bedste rammer for børnene, og kommunen arbejder målrettet på at rekruttere og fastholde dygtigt personale i dagtilbuddene. Efteruddannelse, fleksibel arbejdsplads og fokus på at nå bredt ud til potentielle ansøgere er blandt nøgleordene.

Mindre børn leger og cykler på græsplæne

Siden Egedal Kommune sidste år fik del i de nationale midler, som skal sikre bedre normeringer i danske daginstitutioner, har kommunen arbejdet hårdt på at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i Egedals dagtilbud. Der er ansat flere pædagoger og medhjælpere, en del medarbejdere er efter eget ønske gået op i tid, og det betyder flere hænder i daginstitutionerne. I den netop vedtagne Budgetaftale er der også afsat midler til at øge normeringerne yderligere. Nu fortsætter arbejdet med at sikre flere voksne til de mindste borgere, og det forventes, at kommunen allerede i 2021 vil være tæt på den nationale målsætning gældende for 2025.

Flere pædagoger skal have øjnene op for Egedal

Med de lovindførte minimumsnormeringer er der ekstra rift om kvalificeret pædagogisk arbejdskraft i kommunerne. For at sætte Egedal på landkortet er der derfor lavet en kort og målrettet rekrutteringsvideo, som skal præsentere Egedal Kommune som arbejdsplads for potentielle ansøgere:

- Egedal har noget helt særligt at byde på, bl.a. med en uddannelse i relationskompetencer til alle vores pædagoger og medhjælpere, og gode kolleger med høj faglighed. Og så har vi den skønneste natur lige uden for døren, det hele kun en halv time fra København. Det vil vi gerne fortælle om så bredt som muligt, så vi kan tiltrække engagerede medarbejdere, som vil være med til at give børnene i Egedal nogle gode rammer at vokse og udvikle sig i, siger Søren Trier Høisgaard, velfærdsdirektør for børn, unge, ældre, social og sundhed.

Merituddannelse så flere får uddannelse som pædagog

For at imødekomme den store efterspørgsel på uddannede pædagoger i fremtiden er et nationalt krav om erhvervserfaring på meritpædagoguddannelsen blevet sænket fra fem til to år, og det er positivt, vurderer Søren Trier Høisgaard. Den nye budgetaftale giver også midler til, at nogle af kommunens dygtige medhjælpere kan tage en uddannelse som pædagog og arbejde imens.

- Det gør det nemmere at fastholde vores medhjælpere og løfte antallet af uddannede pædagoger, når vi kan tilbyde merituddannelser til særligt motiverede medarbejdere, siger han.

Samtidig styrkes samarbejdet med Københavns Professionshøjskole med det sigte at få efteruddannet flere medarbejdere og fx omskolet ledige i Egedal til jobs i kommunens dagtilbud. Det vil bl.a. ske med et introduktionsmøde til november, hvor ledige i Egedal og andre interesserede kan komme og blive klogere på mulighederne for videreuddannelse inden for det pædagogiske felt.

Fleksibel arbejdsplads og personalegoder
Egedal Kommune har også søsat en række pilotindsatser, som på sigt skal gøre hele kommunen som arbejdsplads mere fleksibel. Det kan fx være, at arbejdstiden tilrettelægges, så man i nogle perioder arbejder mere end andre, alt efter hvad der passer til privatlivet og giver mening rent fagligt. Det skal give mere arbejdsglæde og engagement og gøre det nemmere at fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Herudover er der i den netop indgåede budgetaftale også fokus på personalegoder, herunder gratis adgang til svømmehal, som det pædagogiske personale har haft et ønske om.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143