Nyhed

Nej tak til ny grusgrav i Vindekilde

Egedal Kommune inviterede Region Hovedstaden til en vandring med berørte lodsejere i Vindekilde; et kulturhistorisk landskab på en vigtig drikkevandsressource i en kommune, der sætter naturbeskyttelse højt. Målet var at lytte til lodsejernes holdninger samt høre regionens forklaringer på, hvad en grusgrav skal  i Vindekilde, der landskabeligt og geologisk hører til et af vores mest spektakulære landskaber

Region Hovedstaden har øje på Vindekilde ved Søsum som et nyt graveområde. Det fremgår af Råstofplan 2020, som er i høring netop nu.
Egedal Kommune har tidligere afgivet høringssvar og begrundet, hvorfor Egedal ikke ønsker flere områder udlagt til råstofgravning i kommunen. Kommunen arbejder netop nu på endnu et høringssvar.
- Det er nu 3. gang vi siger nej tak. De andre gange har regionen lyttet, så det håber vi også, at de gør denne gang. For vi har gode argumenter i Egedal: En smuk natur med en unik kulturhistorie. Region Hovedstaden har SELV påpeget, at en grusgrav her vil udgøre en væsentlig påvirkning af landskabelige værdier og nationale geologiske værdier. Det skrev de selv i deres Miljøvurderings-rapport, og det mindede jeg dem om på vores vandretur i dag, fortæller borgmester Karsten Søndergaard.

Pas på naturen

Vindekilde er en del af landskabsområdet kaldet Ganløse Tunneldalslandskab. I Kommuneplan 2017-2029 er området udpeget som særligt værdifuldt landskab.
- Vi skal værne om det storslåede landskab. Det som fortidens ismasser har skabt, skal vi sikre til eftertiden. Området er præget af mange søer og vådområder. Region Hovedstaden skriver selv i deres Miljøvurdering, at der er risiko for væsentlig påvirkning af naturområder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet. Det kan betyde en formindsket udstrømning af grundvand til vådområderne. Det er vigtigt at huske på, at netop de værdifulde grundvandsressourcer i dette område er én af årsagerne til, at vi har forbudt anvendelse af en række pesticider. Det opgør har vi jo ikke taget med landmændene for, at der så skulle komme en grusgrav i stedet! Vi har gjort det, fordi vi vil passe på det vand, der forsyner borgerne i Egedal samt store dele af København og Frederiksberg med friskt og rent vand, fortæller Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Støvgener

- Jeg er bekymret for, hvad en udgravning i Vindekilde vil betyde for de borgere, der bor i nærheden. Vejene er ikke dimensioneret til tung trafik og så er der støv-belastningen. Region Hovedstaden har tidligere forkastet netop Vindekilde som udgravningsområde, fordi der er bekymring for støvgener grundet relativt højt indhold af fine partikler i råstofressourcen. Vi mener, at støvpartiklernes skadelige indvirkning på omgivelserne ikke er undersøgt grundigt nok, fortæller Ib Sørensen, der er formand for Planudvalget og også gik med på dagens råstof-vandring i Vindekilde. 

Virtuelt Borgermøde om Råstofplanen

Råstofplan 2016/2020 og miljørapport er i offentlig høring. Alle kan komme med bemærkninger til forslaget via Region Hovedstadens høringsportal til og med d. 25. november 2020. I den forbindelse afholder Region Hovedstaden virtuelle Borgermøder om Råstofplanen og høringsprocessen.  Den 21. oktober har mødet fokus på Frederikssund og Egedal. Se mere om Borgermødet samt Råstofplanen og miljørapporten her.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12