Nyhed

Byrådet godkender stærkt Egedal-regnskab

Egedal Kommunes regnskab for 2020 viser, at kommunen har godt styr på økonomien. Regnskabet viser et solidt resultat for det forgangne år.

Egedal Kommune er en vækstkommune, hvor der er styr på økonomien, selv under de svære forhold som COVID-19 har givet landets kommuner. Så kort kan man beskrive regnskabet i Egedal Kommune. Det på trods af, at 2020 har været et år hvor det gennemgående tema har været COVID-19, hvilket har stille store krav til Økonomistyringen.

- Jeg kan stolt konstatere, at regnskabet viser, at vi i Egedal Kommune, i sammenligning med andre kommuner, har været rigtige dygtige til at opretholde vores normale drift på trods af nedlukninger og gradvise genåbninger. Det har været ambitionen hele vejen igennem, således at borgerne i Egedal Kommune mindst muligt har mærket til konsekvenserne af COVID-19, i forhold til den service vi har ydet under de særlige forhold, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Styr på økonomien

Overskuddet på driften er i regnskab 2020 på 166 mio. kr. og er dermed i overensstemmelse med Byrådets mål for at sikre en robust og bæredygtig driftsøkonomi, og tilgodeser kravet om at kunne finansiere indsatserne i ”Invetseringsplan2028”. Driftsoverskuddet er knap 20 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet.

Egedal Kommune ender rigtig flot ift. de 4 hjørneflag i den økonomiske politik:

  • Serviceudgifterne ender 25 mio. kr. over oprindeligt budget – men det skyldes corona. Og i forhold til korrigeret budget er udgifterne i regnskabet 3 mio. kr. lavere.
  • Anlægsudgifterne ender 11 mio. kr. over budgettet. Det skal ses i lyset af den fremrykning af investeringer, som vi politisk besluttede som led i coronaindsatsen.
  • Driftsoverskuddet er forbedret med 19 mio. kr. ift. budgettet. Og er 28 mio. kr. over mindstekravet. Det skyldes bl.a., at ledigheden ikke er steget helt så meget, som man kunne have frygtet, og som vi blev kompenseret for.
  • Kassebeholdningen stiger fra 414 mio. kr. til 558 mio. kr., og er et godt stykke over mindstekravet. Det skyldes særligt salgsindtægter og det højere driftsoverskud.

Godt afsæt for fremtiden

En solid kassebeholdning skal sikre kommunens økonomi mod pludselige udsving og væksten i kommunens kasse skaber derfor et godt afsæt for fremtiden. En god kassebeholdning ændrer imidlertid ikke på, at målet også i fremtiden, er at have en økonomi i balance, og det forudsætter fortsat stram økonomistyring. Ikke mindst i lyset af de kommende års stigende udgiftspres som følge af den demografiske udvikling med mange flere af de ældste ældre, samt den fortsatte usikkerhed om bl.a. COVID-19-situationen.

- Jeg er glad for, at regnskabet viser, at vi kom godt gennem 2020, som har været et ekstraordinært vanskeligt og uforudsigeligt år. De økonomiske måltal viser samlet set et solidt resultat , som vedrører driftsbalance, kassebeholdning, serviceudgifter samt anlægsramme. Det betyder, at fundamentet er på plads for en god udvikling af Egedal i de kommende år, det glæder mig, siger Karsten Søndergaard.

Se kommunens regnskab her: https://www.egedalkommune.dk/kommune/oekonomi/regnskab-2020/

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12