Nyhed

Digitale-dialogmøder: Helhedsplan for Ølstykke Stationsby

Helhedsplanen er en maggi-terning af borgerinddragelse og byrumsforsøg og er netop blevet vedtaget af Egedal Byråd. Forude ligger mere borgerinddragelse og en plan, der bringer Ølstykke Stationsby godt ind i en fremtid med fokus på fællesskaber, en god hverdag og grøn omstilling.

Der har været mange store og små møder med borgere og erhvervsdrivende og der er prøvet ideer af: Der var andefødderne der viste vej til den nære natur, der var pop-up-parken der gav plads til fællesskabet og så var der lyskunsten der skabte en stærk markør i byen.
Erfaringerne er blevet til tre overordnede pejlemærker for den fremtidige udvikling af Ølstykke stationsby:

  • En hverdag med fællesskab og bevægelse
  • Et aktivt kultur- erhvervs- og handelsliv i bymidten
  • En bæredygtig udvikling og grøn omstilling af forstaden

Pejlemærkerne understøttes af syv tværgående fokusområder, der sætter den strategiske retning for arbejdet med udvikling af Ølstykke Stationsby. Blandt andet ”Fællesskab, kultur og sammenhold” og ”Varierede boligtyper- og former”.

Se Helhedsplanen her.

- Helhedsplanen sætter fokus på fællesskabet og er skabt af fællesskabet. Jeg har deltaget i mange af møderne i Ølstykke Stationsby, og jeg er helt enig i, at fællesskabet er et af byens kendetegn. Og det skal den fremtidige udvikling styrke. Vi skal indrette og omdanne byen og byrummene, så der opfordres til samvær, ansvar og udvikling af både nye og eksisterende  fællesskaber. Det kan eksempelvis ske ved at sikre, at der i fremtidige udviklingsprojekter og renoveringer er fokus på, hvordan der skabes levende byrum og mødesteder i byen, siger borgmester Karsten Søndergaard.

Aktiv Bymidte

Helhedsplanen peger også på et aktivt erhvervs- og handelsliv. Bymidten rummer i dag 30 forskellige serviceerhvervs- og enkeltmands-virksomheder, fra skrædder og fysioterapeuter til frisører, restauranter og dagligvarebutikker:

- Vi vil fastholde en bymidte med et alsidigt erhvervsliv. Det betyder, at det eksisterende erhvervs- og handelsliv i byen skal sikres optimale rammer samtidig med, at en udbygning af byen tilfører nye aktiviteter og funktioner, der kan skabe liv og aktivitet i bymidten, siger Ib Sørensen, der er formand for Planudvalget.

Udviklingen er vi fælles om

I 2021 vil byens mange aktører og borgere blive inviteret til dialog om Helhedsplanen igen, så det sikres, at der er bred enighed om vejen frem for Ølstykke Stationsby:
- Som kommune kan vi ikke skabe udvikling alene. Vi kan skabe rammerne og arbejde med det som Egedal Kommune ejer, men det er de lokale borgere og grundejere der har de største muskler, siger Ib Sørensen, der selv stiller op til dialog med borgerne foran Rema den 26. januar. (Er der fortsat Corona-restriktioner afholdes mødet digitalt).

Digital Dialog i Ølstykke Stationsby - 
Mandag den 25. januar 2021 kl. 13-14 med borgmester Karsten Søndergaard. Tilmelding her: Karsten er særligt interesseret i at drøfte hvordan vi kan styrke og videreudvikle de stærke fælleskaber der allerede findes i byen og hvordan vi kan understøtte forskellige former for nye bæredygtige måder at drive erhverv i byen samt hvilke muligheder der er for at bevare detailhandlen i bymidten.

Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 17-18 med formand for Planudvalget Ib Sørensen. Tilmelding her. Ib er spændt på dialogen om hvordan vi kan fortætte bymidten og derigennem skabe mulighed for varierede boligformer og typer til hele livet og på at drøfte hvordan vi samtidig skabe levende og attraktive byrum og mødesteder

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 07-08 med formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth. Tilmelding her. Bo er vild med natur og vil gerne drøfte hvordan vi både får borgerne ud i naturen og naturen mere ind i byen. Bo er også meget interesseret i udviklingen af stationsområdet og hvordan vi får optimeret mobiliteten og parkeringsforholdene.

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 19-20 med formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. Tilmelding her. Charlotte glæder sig til dialog om hvordan vi kan styrke erhvervslivet i byen og hvordan vi får biblioteket mere ud i byen, så det bliver et endnu mere centralt kulturelt samlingspunkt i byen.

Høring

Forslag til helhedsplan for Ølstykke Stationsby er vedtaget af Egedal Byråd den 16. december og sendes i høring fra 21. december 2020 til 14. februar 2021. I høringsperioden kan du sende dine bemærkninger og forslag ved at skrive til: Planafdelingen@egekom.dk.
Alle forslag og bemærkninger bliver behandlet af Byrådet i forbindelse med endelig vedtagelse af helhedsplan for Ølstykke Stationsby.

Ingen miljøvurdering

Egedal Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at helhedsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se annoncering her.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12