Nyhed

Egedals ledere har fået flotte karakterer af borgere og politikere

Egedal Kommune gennemførte en ledelsesevaluering i slutningen af 2020. Som noget helt nyt fik borgere og politikere mulighed for at være med til at vurdere kommunens ledere.

I en almindelig ledelsesevaluering får lederne ”karakterer” af deres medarbejdere og af deres egne chefer. Egedal Kommune indledte i 2020 et samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Århus Universitet, der er i gang med at udvikle et nationalt evalueringsværktøj for offentlige ledere.

Egedal Kommune blev samarbejdspart, fordi kommunen selv havde et ønske om at få en ledelsesevaluering, der var bredere end de traditionelle, hvor alene medarbejdere vurderer deres ledere.

- Hver eneste dag vi går på arbejde, bliver vi jo alligevel evalueret og vurderet af vores omgivelser både medarbejdere, borgere og politikere. Derfor kan vi lige så godt tage en åben evaluering og få talt om, hvor det går rigtig godt, og hvor der er plads til forbedringer. Den åbenhed sætter jeg vældig stor pris på, siger kommunaldirektør Christine Brochdorf.

Alle byrådsmedlemmer har vurderet Direktionen på en række parametre, og politikere i fagudvalgene har vurderet de chefer, der understøtter de respektive udvalg. Derudover har borgerne, der er medlemmer af råd, nævn og bestyrelser i kommunen, evalueret eksempelvis dagtilbudsledere, skoleledere og ledere af plejecentre.

Sætter sig selv på spil

- Det har ikke været uden sommerfugle i maven, at vi har kastet os ind i forsøgs-evalueringen, Jeg tør godt sige, at det kan føles vovet at bede et helt byråd om at vurdere mig som kommunaldirektør. Men vi har fået nogle virkelig gode og brugbare input fra vores politikere og borgere, og det er alt sammen med til at gøre os dygtigere, siger kommunaldirektør Christine Brochdorf.

Caroline Howard Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har været utrolig glad for samarbejdet:

- For os, er det helt afgørende, at der findes offentlige organisationer som Egedal Kommune, der tør lukke os ind i maskinrummet og eksperimentere. Det kræver mod at gøre noget nyt – men det mod er også afgørende for, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan forbedre den offentlige ledelse i Danmark.

Hvis man kaster et blik på resultaterne fra politikernes og borgernes evaluering, så er Christine Brochdorf og den øvrige direktion utrolig glade for, at både borgere og politikere generelt har evalueret kommunens ledelse højt. Lederne bliver evalueret højest på spørgsmål, der vedrører fagligt engagement og engagement i kommunen, og om man lytter til eksempelvis borgerne i råd, nævn og bestyrelser og er nemme at samarbejde med.

- Den vigtigste erfaring er, hvor vigtigt det er at åbne op for dialogen om samarbejdet mellem borgere, politikere og forvaltningen. På udvalgsmøder og på ordinære møder i råd, nævn og bestyrelser bliver der jo primært drøftet ’sager’ og med borgeren i centrum. Det er helt naturligt. Men ligesom på en arbejdsplads, hvor man skal have et velfungerende samarbejde for at lykkes med den fælles kerneopgave, så gælder det samme jo mellem det politiske system og forvaltningen, siger kommunaldirektøren.

Caroline Howard Grøn supplerer:

- Den dialog, der opstår med udgangspunkt i en ledelsesevaluering, er den vigtigste ingrediens, når ledelsesevaluering skal blive til ledelsesudvikling. Det vidste vi godt. Men det er en vigtig erfaring, at ledelsesevaluering også kan sætte gang i den dialog mellem lederne og borgere og politikere.

- Nu skal vi så til at arbejde med at få nogle helt konkrete resultater og forbedringer ud af borgernes tilbagemeldinger. Her vil jeg fokusere på, hvordan vi får dialogen med borgerne mere i spil – så vi sammen kan gøre Egedal til en endnu bedre kommune at være borger i, slutter Christine Brochdorf.

Så det er absolut ikke sidste gang, at man i Egedal spørger politikere og råd, nævn og bestyrelser om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunens ledere.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143