Nyhed

Gå ad nye stier i Værebro Ådal

Egedal og Roskilde Kommune præsenterer: 20 kilometer nye trampestier med gangbroer, der fører dig tørskoet gennem den fantastiske natur i Værebro Ådal

Egedal og Roskilde kommune åbner nu 20 km nye trampestier, som giver adgang til at nyde et af de mest unikke naturområder i hovedstadsregionen.

Åen i Værebro-ådal udgør grænsen mellem Egedal og Roskilde Kommune. Men går man tur i området er grænsen ikke noget man lægger mærke til. Og det er heller ikke meningen. For de to kommuner samarbejder fint over grænsen. Begge kommuner har lavet stier på hver deres side af kommunegrænsen men lavet fælles oversigtskort.
Værebro Ådal byder på enestående natur der er så attraktivt at det endda tiltrækker Danmarks eneste ynglende storkepar. For selvom området ligger nær byer er naturen varieret og uberørt og strækker sig fra Ballerup i øst til Roskilde Fjord i vest. 

Unikke naturoplevelser i Corona-tider

Størstedelen af Værebro Ådal ligger mindre end 2,5 meter over havets overflade og området består af ferske enge, moser og enkel­te større åbne vandflader. Der er derfor temmelig vådt – men en ny gangbro bringer dig tværs gennem rørskoven, hvor rørhøgen blandt andet kan opleves.
- Det er herligt, at man nu kan gå gennem rørskoven og opleve suset i sivskoven helt tæt på. Her i Corona-tiden har vi alle oplevet, hvor vigtigt det er, at kunne komme ud i naturen og hvor dejligt det er, når vi kan opleve noget nyt. Derfor er jeg meget glad for at vi nu kan præsentere nye stier til vores borgere, siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

Fredning i 2017

Værebro Ådal blev fredet i 2017 og  de nye stier, der nu åbnes er en del af fredningen. Fredningen skal bla. beskytte områdets rige dyreliv. De mange næringsrige søer, hvoraf mange er tidligere tørvegrave, er nemlig vigtige levesteder for en række planter og dyr. Der er bl.a. observeret flere arter af frøer og salamandre, herunder både spidssnudet frø samt lille og stor vandsa­lamander. Alle arter er fredede og spidssnudet frø og stor vandsalamander er tillige beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.  Også fuglene er glade for Værebro Ådal.
- I Roskilde Kommune kender vi jo alle sammen storkeparret i Gundsømagle. Det er her deres spisekammer er, og det er her, man kan være heldig at se dem. Nu har vi fået et stinet på i alt ca. 20 km fordelt på 8 ruter. Jeg synes det er en stor oplevelse at gå i området, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

FAKTA:
Find vej og find beskrivelser på egedalkommune.dk/oplevVærebroÅdal

Og på www.roskilde.dk/udinaturen

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12