Nyhed

Sundhedscentret i Egedal - forhøjede værdier af bly i vandet

Der er konstateret forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på Egedal Kommunes Sundhedscenter. Det skyldes vandrørende i centret, og påvirker ikke resten af kommunens drikkevand.

Ved undersøgelse af utætheder omkring enkelte vandrør på rådhuset, har Egedal Kommune fået lavet analyser af drikkevandet, der viser en overskridelse af grænseværdien for indhold af bly med ca. 7 gange over den tilladte grænseværdi på 5 mikrogram pr. liter. på prøvetagningsstedet i Sundhedscenterets døgnpladser.

Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset.  Ligesom Plejecentret Egeparken  ikke er berørt.

Det er en lokal forurening af vandet, som skyldes vandrørene i centret - og påvirker dermed ikke resten af kommunen

- På den baggrund har vi i dag haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet besked om, at vandet i Sundhedscentret ikke må drikkes eller bruges til tandbørstning mm. Det har vi naturligvis straks gennemført og vi forventer i morgen fredag en mere detaljeret udtalelse fra styrelsen. Men vi har allerede fra idag iværksat en række foranstaltninger, så beboere og personale ikke risikerer at blive udsat for blyholdigt vand, siger kommunens kommunaldirektør, Christine Brochdorf.

  • Der er sat skilte op med oplysning om, at vand ikke må drikkes ved vandhaner.
  • Vand er tilgængelig i køkken og bad/toilet, da vand kan benyttes til vask og opvask.
  • Vandhaner på stuerne/tekøkkener på døgnpladserne er lukket for at sikre, at der ikke drikkes herfra.
  • Der er leveret vanddunke tappet fra rådhus til sundhedscentret og døgnpladser til drikkevand, og dette vil fortsætte indtil vandbeholdere er sat op.
  • Kaffemaskiner lukkes. Der er leveret kaffe på kander til sundhedscentret og døgnpladser til resten af døgnet, og der bliver leveret kaffe dagligt indtil kaffemaskinerne kan benyttes igen.
  • Desuden er har kommunen bestilt vandbeholdere og service heraf til sikring af sundhedsmæssig forsvarlig drikkevand, og er ved at undersøge, hvordan man får sikre rørføring.

Drikkevandet er analyseret for bor, aluminium, antimon, arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, cobolt, kviksølv, nikkel, selen og zink fem forskellige steder på rådhuset. Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset.  Det er usikkert hvor længe utætheden har stået på, men da bygningen er ret ny, forventes det ikke at være længe.

Forventer svar fredag

Styrelsen har ikke i dag kunnet udtale sig nærmere omkring, hvorvidt kortvarig eller længerevarende indtag i den målte koncentration er noget at bekymre sig om ift. akutte eller længerevarende effekter på sundheden. Vi forventer at få en mere detaljeret udtalelse i morgen, fredag.

- Berørte borgere og medarbejdere er blevet orienteret og når vi i morgen formentlig får en uddybende redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om hvilke anbefalinger de vil give i forhold til medarbejdere og borgere der kan havde været udsat for den forhøjede værdi så vil vi melde dette ud. Alt vores fokus er på præcis og korrekt information, siger Christine Brochdorf.

Opdatering onsdag den 24.november: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har bekræftet, at de målte blyværdier i drikkevandet ikke er tilstrækkelige til, at man kan være blevet akut blyforgiftet.

Vi gennemfører i denne og de kommende 3 uger analyser af vandet på rådhuset, sundhedscentret og på døgnpladserne. En nærmere gennemgang af de prøver, som hidtil er taget, viser at det kun er på døgnpladserne, grænseværdierne er overskredet, mens den i sundhedscentret har været under den fastsatte grænseværdi.

Samtidig undersøger vi mulighederne for at rense vandet lokalt – indtil da er der fortsat opstillet drikkevandsbeholdere på døgnpladserne.

Medarbejderne er selvfølgelig informerede – og hvis man som borger eller medarbejder er bekymret for om man kan være påvirket af at have drukket vandet, skal man kontakte sin egen læge.

Kontakt

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressevagten

Tlf: 7259 6360

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143

Ejendomme og Intern Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12