Nyhed

Ganske få elever i Egedal ramt af skolevægring

Den seneste opgørelse fra Egedal Kommune over elever med skolevægring viser et markant fald ift. sidste år. Covid-situationen betød en stigning i antallet af elever, der oplevede udfordringer med at komme i skole. Men skolernes store arbejde med børnenes trivsel efter Covid-situationen har stoppet udviklingen.

Da man i marts måned opgjorde antallet af elever, der var i skolevægring og havde nedsat skema, var der sket en stigning i forhold til året før. Det var en del af en national tendens, hvor flere unge reagerede på nedlukning og hjemsendelse ifm. Covid-situationen. Af den seneste ungeprofilundersøgelse, som blev gennemført i ca. 60 kommuner i november 2020 fremgik det, at der var en stigning på 3 pct. i unge fra 7. - 9. klasse, som oplevede ensomhed og ikke havde det godt derhjemme. Den samme tendens sås i resultaterne fra Egedals ungeprofilundersøgelse. 

Indsatser virker

Den seneste opgørelse over det samlede antal elever i fuld skolevægring fra almenområdet og Kompetencecentrene viser, at der de seneste år har været et generelt fald i antallet af elever i fuld skolevægring, fra 13 elever i 2018 til 5 elever i september 2021 – dog med den nævnte stigning i februar 2021, hvilket tillægges forhold under COVID-situationen. Det viser, at Egedal kommunes forebyggende indsatser og tiltag mod skolevægring fortsat virker.

Fuld skolevægring er kendetegnet ved, at eleven, over en periode, slet ikke kommer i skole.

Skolevægring 2021
Udviklingen i skolevægring i Egedal Kommune de sidste fem år.

I Egedal er der i alt 4810 skoleelever og de fem i FULD skolevægring svarer til godt en promille. Det glæder formanden for Skoleudvalget.

- Vi ønsker, at alle børn kommer i skole og der var en rigtig god udvikling på skolerne. Det gav derfor sved på panden, da vi så stigningen i antallet af børn i fuld skolevægring under covid-nedlukningen. Derfor er det en glædelig nyhed, at flere og flere børn er tilbage i skole igen. Vi skal fortsat gøre alt for at få de sidste med, og vi fortsætter det gode arbejde. Det er klart, at der på trivselsområdet stadig ligger en opsamlingsopgave på elevernes trivsel, som har været hjemsendt og modtaget fjernundervisning, siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressevagten

Tlf: 7259 6360

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12