Nyhed

"Godt i gang med Seniorlivet" – 4 aktive dage i september

Er du på vej på pension – eller lige gået på pension er dette forløb måske noget for dig.

Senior

Egedal Sundhedscenter tilbyder fire mødegange i september, hvor vi sammen skal blive klogere på seniorlivets glæder og udfordringer gennem oplæg og fælles snak krydret med lidt fysisk aktivitet. Vi mødes hver gang i venteområdet i Egedal Sundhedscenter, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

”Den gode overgang”

Mandag d. 5. september kl. 16:00 til 18:00

”Den nye hverdag” 

Tirsdag d. 13. september kl. 16:00 til 18:00 

”Ud i naturen”

Mandag d. 19. september kl. 16:00 til 18:00 

”Det vigtige fællesskab”

Tirsdag d. 27. september kl. 16:00 til 18:00

Vi danskere har gennem de seneste mange år opnået en stadigt stigende levealder, og vi har også fået flere sunde leveår. I takt med denne udvikling er det vigtigt, at vi som samfund har fokus på kvaliteten af de ekstra leveår og på forskellene i ældrebefolkningens sundhedsadfærd, helbred og trivsel.
Et godt ældreliv er for mange forbundet med at klare sig selv længst muligt. De fleste ældre trives, har et godt fysisk og mentalt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til. Svækkelse ved sygdom eller ændrede livsbegivenheder kan dog føre til forringet livskvalitet, og et helbred, der kan sætte begrænsninger for den enkelte i hverdagen samt muligheden for at klare sig selv, fastholde sociale relationer og deltage i samfundet. 

Alt dette berører vi over de fire dage i september.

Tilmeld dig 

Det forventes, at du deltager alle fire gange. Tilmelding til Forebyggelsesvejleder Tina Løvberg på 7259 6778 mellem 8:30 og 9:30 på hverdage fra mandag d. 8. august til fredag d. 19. august.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12