Nyhed

Nyt shelter på Balsmoseskolen

Rigtig mange børn bliver både gladere og dygtigere, når udeliv og natur får en større plads i skoledagen. Derfor har Autismeforeningen og Balsmoseskolen sammen ansøgt og fået 85.000 fra Fritidsrådet til at bygge et shelter på det grønne område bag Sødalen.

Shelter Balsmoseskolen

Flere børn og voksne fra kompetencecenteret var samlet da Emil helt officielt indviede det splinter nye shelter med en sløv saks og noget afspærringstape, som han lige havde bundet op mellem to pæle, til alles store fornøjelse. 

Et rigt udeliv løfter børnenes trivsel

Samarbejdet med autismeforeningen er udsprunget at den styrkede autismeindsats i Egedal Kommune. I det samarbejde har vi løbende drøftet, de udfordringer forældre til børn med autisme kan opleve i forhold til børnenes fritidsliv og eget netværk. Det er nogle af de samme udfordringer vi oplever i skoleregi i forhold til at børnenes deltagelse i udeskole. Ansøgningen udsprang af, at friluftsrådet i 2020 havde afsat udlodningsmidler til understøttelse af udelivet for børn, som ikke normalt færdes i naturen, - forklarer pædagogisk daglig leder af Balsmoseskolen, Henriette Andersen, som også bød velkommen til den allerførste samling ved bålet af børn og voksne i det nye shelter. 

Et rigt udeliv løfter børnenes trivsel, og det er en meget klar erfaring fra corona-tiden, at der simpelt hen er mere ro og færre konflikter ude i det fri. Et shelter vil give nogle fantastisk gode muligheder for at dyrke udelivet en større del af året, også for de mindste, som har brug for mere læ i det danske vintervejr. 

Som en del af udeskolen, skal der til foråret også plantes en masse træer og buske omkring det nye shelter, som vil gøre uderummet mere grønt og hyggeligt.

 

Shelter Henriette

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000