Nyhed

Nyt byråd smøgede ærmerne op

Egedals nye byråd var torsdag-fredag taget på byrådsseminar. Dagsordenen var at lære hinanden lidt bedre at kende og så småt tage hul på diskussionerne om politikken for de næste fire år.

Borgmester Vicky Holst Rasmussen bød fra morgenstunden velkommen til byrådsseminar på kursuscentret Kollekolle. Det gjorde hun med ambitionen om, at de 21 valgte byrådsmedlemmer kunne lære hinanden bedre at kende, og samtidig lægge nogle følere ud til hinanden i forhold til den politik, som de i fællesskab skal tegne i de kommende fire år.

- Det var et opstartsseminar for os alle, og vi har haft nogle virkelig gode drøftelser om byrådsarbejdet og vores roller. Det er jo første gang vi har mødtes i det nye byråd, inden vi reelt starter på byrådsmøderne. Det har været positivt, men desværre har rammerne ikke været helt optimale. Flere har været ramt af corona og måtte være med virtuelt. Det er bare ikke helt det samme. Så jeg glæder mig meget til, at restriktionerne forhåbentlig snart bliver mildere. For det er så vigtigt, at vi kommer godt fra start, siger Vicky Holst Rasmussen.

Til trods for corona og at seminaret ikke kastede de store politiske beslutninger af sig i første omgang, så lover byrådsseminaret godt for kommunens politiske liv og dermed også for at borgerne trygt kan overlade roret til de 21 medlemmer med den nye borgmester i spidsen.

- Det var dejligt at komme i gang, og der har været en fantastisk stemning, som jeg håber kan fortsætte. Det er fint, at vi kan være uenige, når vi samtidig respekterer hinandens forskelligheder, holdninger og de valg vi træffer. Når vi næste gang mødes til byrådsseminar i april, håber jeg da vi kan lave en fælles retning for den kommende byrådspeiriode.

Byrådsseminaret var også en indførelse i det at være politiker. Flere af det nye byråds medlemmer er nyvalgte, og derfor gav administrationen med kommunaldirektøren i spidsen, byrådet under temaet ”Politik fra Idé til handling – hvordan kommer vi i gang med de politiske resultater” og ”Byrådet og administrationen – det værdifulde samarbejde” et godt indblik i, hvad det vil sige, at træffe vigtige politiske beslutninger i henhold til styrelsesloven, og hvordan administrationen kan understøtte de politiske sager.

Borgerdialog på dagsordenen

Sidst men ikke mindst tog politikerne hul på den store diskussion om borgerdialog, som var et varmt emne i valgkampen. De fik diskuteret, hvad de hver især forstår ved borgerdialog, og hvordan de skal komme i mål med at forbedre dialogen med Egedals borgere. I forvejen er der nedsat et såkaldt 17/4-udvalg, der har som opgave at komme med gode bud på, hvordan dialogen med Egedals engagerede borgere bliver bedre.

- Det er et arbejde, jeg forventer mig rigtig meget af. Det skal gennemarbejdes, så vi sikrer, at der reelt kommer til at ske et skifte i den måde, kommunen inddrager borgerne i beslutningerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle bliver hørt. Men som vi eksempelvis har gjort på handicapområdet, hvor vi inviterede alle pårørende og handicappede til at sætte ord på, hvad vi kan gøre bedre og så udarbejder handleplan på baggrund af, hvor borgerne kan genkende sig selv i - det synes jeg er et enestående eksempel på borgerinddragelse og dialog, siger Vicky Holst Rasmussen.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Administrativ Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90

Sekretariat for Politik og Ledelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: politikogledelse@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12