Nyhed

168 elever får naturen helt ind under huden med ’Å Vil Liv’

Kunstprojektet Å Vil Liv skal vil give 168 elever og deres lærere en naturligfaglig og kunstnerisk tilgang til Mølleåens økosystem, når de gennem performancevandringer og workshops får Egedals natur helt ind under huden.

Selve projektet, som det er skabt til Egedal Kommune, vil byde børnene på helt nye læringsoplevelser. De 168 børn opdeles i mindre grupper, som sendes afsted på performancevandringer, naturforløb og huskunstnerworkshops - alt sikkert ledet af projektets performere, som glæder sig meget til at tage de forventningsfulde børn gennem kunsten og naturens verden.

Fordybelse i kunst og natur

Seidlers Sensorium, der står for udviklingen af projektet, vil i hele september lade 168 børn fordybe sig i kunst og natur med skiftevis biologens og en kunstners blik:

- Det er en unik chance for at blive en del af og danne relation til landskabet. Hvor biologien møder scene- og billedkunstens intuitive undersøgelse af å-løb. Å Vil Liv er en sanselig publikumsinddragende performance-vandring, naturforløb og huskunstner-performance-workshop i å og skov om udretning og genslyngning af å-løb. Vi kredser om udvikling fra barn til ung og voksen – om at turde træffe egne valg, at vælge den lige eller snoede livsvej. Vi glæder os til at undersøge Egedals å løb med 6. klasserne, siger Marika Seidler.

Fokus på at bruge naturen i hverdagen

Borgmester Vicky Holst Rasmussen har også fulgt udviklingen af projektet med stor interesse og glæder sig over, at også Statens Kunstfond kunne se de gode tanker med projektet:

- Vi har I Egedal Kommune et stort fokus på at bruge naturen i vores hverdag, og det at dyrke kulturen og naturen i det nære fællesskab er grundlæggende værdier for os, fordi vi tror på det og ser, at det virker. I Egedal har vi fokus på at bruge naturen i hverdagen og dyrke kultur i fællesskab. Derfor er det rigtig godt, at så mange elever i 6. klasse nu får mulighed for at opleve den smukke natur ved Mølleåen på en anderledes måde. Og så er det et super spændende kunstprojekt, som også kan give eleverne en stor oplevelse.

Fra naturfaglig viden til kunstnerisk udtryk

Det er et tæt samarbejde mellem Egedal Kommunes skoler, naturvejleder og Kultur & Fritid, der har resulteret i en bevilling af støttekroner fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt skabt til Egedal Kommune af Seidlers Sensorium. Kunstprojektet Å Vil Liv skal give de 168 6. klasses-elever maksimalt udbytte af kunst- og naturforløbet, der strækker sig over fem dage, hvor eleverne hjælpes til at omdanne deres naturligfaglige viden til kunstnerisk udtryk.

Der er også stor glæde at spore hos Charlotte Haagendrup, Formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, Byråd:

- Læring, fællesskaber og udvikling går hånd i hånd her, og lige netop dette projekt gives lærerne også en mulighed for dels at få ny inspiration, men også at opleve ’deres’ børn på en ny spillebane, som måske kan give alle nye syn på hinanden og åbne for nye perspektiver.

Statens Kunstfond støtter kunsten i Egedal med 250.000 kr.

Egedal Kommune har arbejdet med at udvikle et huskunstnerforløb til kommunens 6. klasser, og Egedal Kommunes kunstråd har godkendt at søge bevilling ved Statens kunstfonds Huskunstnerordning til projektet Å Vil Liv. Derudover støtter Egedal Kommune projektet med 129.000 kr., som byrådet har bevilliget efter indstilling fra kunstrådet. Bevillingerne er nu modtaget og 168 elever og deres lærere fra seks 6. klasser kan glæde sig til et lærerigt og udfordrende forløb i september 2022 med fokus på kunst og natur i grønne omgivelser.

Hvad er en huskunstner?

Et huskunstnerprojekt er et længere forløb på en skole eller på en kulturinstitution. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressekonsulent
Christian Frederik Mortensen
E-mail: Christian.Mortensen@egekom.dk

Tlf: 7259 6442

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk
Tlf: 2016 6977