Nyhed

Se hvornår du får din nye beholder til rest- og madaffald

Bor du i hus eller et andet sted med dine egne beholdere, så får du snart en ny beholder til rest- og madaffald samt en rød boks til farligt affald. Nu kan du selv tjekke, i hvilke uger du modtager dem.

Nu kommer der nye rest- og madaffaldsbeholdere til borgere, der har egne affaldsbeholdere på matriklen. Det sker som led i den lovpligtige implementering af regeringens ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’. Med den nye beholder følger også en rød boks til farligt affald, og i boksen ligger der grønne poser til madaffald samt en sorteringsvejledning.

Tjek, hvornår vi ruller ud til dig

www.celu.dk/egedal kan du indtaste din adresse og se, i hvilke uger du kan forvente at modtage boksen og din nye beholder. Du kan også se, hvornår vi henter dine gamle beholdere – det sidste sker på den anden side af sommeren. Du vil se, at levering og afhentning sker inden for et tidsspænd på to uger – vi kan ikke sige, præcis hvilken dag det bliver hos dig, da der altid vil være mindre tidsforskydninger, når der skal leveres beholdere til 13.000 husstande.

Er du bortrejst?

Hvis du er væk, fx på ferie, når dine nye beholdere ankommer, kan det være en god ide at få naboen til at sætte den nye beholder og den røde boks på plads for dig.

Hele Danmark skal sortere i 10 typer affald

Den nye beholder til rest- og madaffald og den røde boks til farligt affald er de første af flere beholdere, som skal give alle borgere mulighed for at sortere i 10 affaldstyper derhjemme. Det sker som led i ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ – en bred politisk aftale for hele landet, som regeringen indgik i 2020. Planen går kort fortalt ud på at sikre langt mere genanvendelse og at nedbringe CO2-udledningen fra affaldssektoren i Danmark. Det skal medføre en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Visionen er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, at 80 pct. af den danske plast bliver udsorteret fra forbrændingen i 2030, og at den danske affaldskurve knækkes.

Mere info og kontakt til Affaldsgruppen

Alle borgere med egne affaldsbeholdere på matriklen har tidligere fået et brev i e-Boks om de nye affaldsordninger og beholdere. Læs også mere på egedalsorterer.dk/10fraktioner, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål om ordningerne. OBS: I forbindelse med implementeringen af de nye affaldsordninger kan du opleve længere svartid ved kontakt til kommunens Affaldsgruppe.

Beholdere klar til at blive kørt ud
Nye rest- og madaffaldsbeholdere klar til at blive kørt ud til 13.000 husstande.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90