Nyhed

Kontant afregning til engagerede frivillige

Første runde af ansøgninger til Frivillighedspuljen er nu afsluttet, og en del af Egedals ildsjæle modtager kontant afregning til at føre deres ideer og initiativer ud i livet. Affaldsløsninger, stier og musikarrangementer er nogle af de gode ideer, der nu honoreres.

Kultur-Fritids & Erhvervsudvalget nikkede i enighed til de mange gode initiativer som flere af Egedals frivillige ildsjæle, havde sendt til kommunen for at få del i Frivillighedspuljen. I år der to ansøgningsrunder til Frivillighedspuljen, da det politiske udvalg tidligere i år besluttede at puljen på 100.000 kr., opdeles i 2 lige store dele og beløber sig til 50.000 kr. pr. ansøgningsrunde.


Derfor udmøntes nu de første 50.000 kroner.

- Formålet med puljen er jo at støtte aktiviteter, som skaber nye samarbejder og styrker vores fællesskaber og det frivillige engagement, der gavner lokalsamfundene i kommunen. Og alle de forslag vi har modtaget, er i tråd med det. For at udvikle kommunen, skabe sammenhængskraft og fællesskab så er de frivillige ildsjæle helt afgørende. Det er så fantastisk, hvad der sker i kommunen kun på grund af de frivilliges lyst og stærke vilje til at skabe noget for os alle. Det er ret flot, siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur-Fritids & Erhvervsudvalget.
Frivillighedspuljen kan søges af foreninger, uorganiserede/selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Egedal Kommune. I alt har administrationen modtaget 5 ansøgninger for et samlet beløb på godt 79.000 kroner, derfor modtager enkelte ansøgere lidt mindre end ansøgt om.

De fem ansøgere er følgende:


• Foreningen Egedal affaldshelte: Søger 8.179 kr. til indkøb af 20 HAPS papiropsamler og 20 ruller ekstra kraftige affaldssække. Foreningen har fokus på at holde naturen ren og at invitere flere frivillige ind i et uforpligtende fællesskab.

• Foreningen til etablering af en sti mellem Frederikssund og Klampenborg: Søger 3.000 kr. til formidling af stien, der går fra Frederikssund, igennem Egedal og slutter i Klampenborg. Herunder søges der om opretholdelse af webstedet stienfrafjordtilsund.dk.

• Ganløse Foreningshus: Søger 10.000 kr. til at gøre haven ved Ganløse Foreningshus til et omdrejningspunkt for byens borgere, så snart ejendommen overdrages i august. I første omgang ved indkøb af borde/bænkesæt.

• Ganløse Musikforening: Søger 45.000 kr. til Musik på Grønningen den 11. juni 2022, der samler alle byens borgere og frivillige. Modtager 18.000 kr.

• Slagslundeklubben: Søger 13.750 kr. til at forbedre lydforholdende i klubbens lokaler og derved give gæsterne en bedre musikoplevelse. Modtager 11.000 kr.

- Jeg glæder mig virkelig til at se de her ideer realiseret. I udvælgelsen har vi lagt vægt på, hvordan projektet kan skabe værdi og bidrage til at skabe et stærkere fællesskab for borgerne i Egedal. Og så har vi vurderet, hvordan projekterne kan ses i sammenhæng med vores overordnede vision om, at skabe ”Verdens bedste hverdag” i fællesskab og bevægelse, siger Charlotte Haagendrup.


Ansøgningsfristen til 2. runde er 15. september, hvor der igen kan søges om samlet 50.000 kroner.

Kultur-Fritids & Erhvervsudvalget i Egedal Kommune består af:
Charlotte Haagendrup (formand) (C)
Morten Lyager (næstformand) (A)
Jonathan Kristensen (F)
Carina Buurskov (V)
Karsten Søndergaard (V)

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90