Nyhed

Ny kontrakt giver mere grøn affaldsindsamling

Egedal Kommune har indgået en ny 8-årig kontrakt med virksomheden Remondis om tømning af dagrenovation, storskrald og haveaffald. På sigt kommer det til at betyde, at affaldet bliver indsamlet i el-køretøjer til gavn for klima og miljø.

Det er også Remondis, der står for tømning af de tre affaldstyper i dag, men den nye kontrakt sætter nogle spændende nye rammer, der giver plads til en gentænkning af samarbejdet og servicen for Egedals borgere. Blandt andet har kommunen fokuseret på at sætte flere miljøhensyn i kontrakten - fx vil dagrenovation på sigt blive indsamlet i elbiler. Det vil betyde mindre CO2-udledning, mindre støj og mindre udstødning til borgerne i Egedal:

- Som kommune kan vi gå foran og sætte nogle rammer, der gør en reel forskel, og det har vi gjort ved at stille ønske om brug af elbiler i udbuddet. Vi er meget tilfredse med miljøperspektivet i kontrakten med Remondis, og både vi og Remondis er rigtig spændte på at få de nye rammer i gang. Det er et vigtig skridt i den rigtige retning, fortæller Bo Brøndum Pedersen, formand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Efterspørgslen på el-køretøjer til bl.a. affaldsindsamling er meget stor lige nu, da mange andre kommuner også er i gang med nye kontrakter ifm. overgangen til sortering i 10 affaldstyper. Derfor vil overgangen til, at borgernes affald indhentes i elbiler ske løbende efter kontraktstart.

Uddannelse af chauffører

Et andet plus i den nye kontrakt er Remondis’ fokus på undervisningsforløb for chaufførerne. Her lærer de både om, hvordan de kan have god dialog med borgerne i hverdagen og helt praktisk om de 10 nye affaldsfraktioner, som alle borgere i landet fremover skal sortere i:

- Det er meget positivt med fokus på at uddanne chaufførerne, både så de selv oplever sig godt klædt på til deres opgaver og til løbende dialog med borgerne, og så de kan være gode ambassadører, når de kører rundt i kommunen, siger Bo Brøndum.

En dyrere kontrakt

Kontrakten blev dyrere, end kommunen havde tænkt sig, da man sidste år planlagde udrulningen af den lovpligtige sortering i 10 affaldstyper, som alle borgere får beholdere til i løbet af det næste halve års tid.

- Det kan ikke undgås af få indflydelse på affaldstaksterne fra næste år. Men det er i høj grad også de urolige markeder som følge af corona-pandemien og krigen i Ukraine, der betyder, at både biler og brændsel er blevet meget dyrere for alle, forklarer Bo Brøndum.

Prioriteringen af elbiler er også en stor faktor i den dyrere kontrakt, og derudover kommer der ekstra services til borgerne i form af to ekstra storskraldsafhentninger om året og udlevering af poser til madaffald.

Fakta

Kontrakten starter op til august, samtidig med overgangen til borgernes nye todelte spande til mad- og restaffald frem for de to beholdere, de har i dag. Kommunen fik i alt tre tilbud på udbuddet om tømning af dagrenovation, storskrald og haveaffald, og Remondis vandt.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90